12. 2. 2020

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Městská část Praha 5 chce nechat zastavět úsek Radlické ulice mezi Laurovou a Radlickou školou. Ulice tady vede údolím, které je sevřené strmými dosud zelenými svahy Malvazinek a vrchu Brabence. Ateliér A69 – architekti zpracoval Podkladovou studii – můžete si ji stáhnout ze stránky
Urbanisticko – architektonická studie okolí Radlické ulice (zabere vám na disku 44 MB), nebo si ji můžete postupně prohlédnout na našich odkazech:

část 1 – strana 1-4,
část 2 – strana 5-7,
část 3 – strana 8-10,
část 4 – strana 11-13,
část 5 – strana 14-16,
část 6 – strana 17-20,
část 7 – strana 21-24,
část 8 – strana 25-28,
část 9 – strana 29-33.

Prezentace vypadá na první pohled hezky, ale je poněkud manipulativní:

  • Fotografie na straně 19, znázorňující dnešní úsek ulice, trochu „fixluje“ – je výrazně roztažená do šířky, takže vysoký strmý svah na pravé straně vypadá jen jako malá terénní vlnka.
  • Na straně 20 je vizualizace budoucího stavu, stěží se ale dá uvěřit tomu, že bulvár by tu byl opravdu tak vzdušný a prostorný. Návrh metropolitního plánu tady počítá s vyššími, šestipatrovými domy. Také potenciální developeři HTL Development a Satpo usilují o co nejvyšší míru využití území, viz např. jednání Výboru pro územní rozvoj ve dnech 2. 4. 2019, 14. 5. 2019 a 7. 11. 2019, přičemž významní zastupitelé Ing. arch. Hamanová (Starostové a nezávislí), předsedkyně Výboru pro územní rozvoj a radní Ing. Richter (TOP-09) je v tom podporují.

Jsme přesvědčeni, že vysoké domy po obou stranách ulice, viz stranu 24 studie, by zcela zaplnily úzký prostor údolí a znemožnily by proudění vzduchu, které je klíčové pro provětrávání celé vltavské kotliny, musíme zde bohužel připomenout, že vzduch na smíchovském břehu Vltavy už dnes (před výstavbou dalších vysokých domů v rámci projektu Smíchov City) patří k nejvíce znečištěným v Praze. Silně tedy doporučujeme nezvyšovat hladinu zástavby kolem Radlické nad 4 patra. A velice nás také mrzí i další úbytek zeleně.

Velmi problematická by byla i samotná výstavba těchto domů. Radlická ulice je silně přetížená už dnes a před dokončením Radlické radiály, které je ovšem v nedohlednu, by bylo nezodpovědné povolit tady masivní provoz nákladních aut a stavebních strojů, bez nichž se stavba neobejde.

Pozor: Občané mohou uplatnit připomínky ke studii do 18. 2. 2020 prostřednictvím emailu radlicka@praha5.cz.

Podívejte se, jak tento úsek Radlilcké vypadal v minulosti. Vešla se tam jen jedna tramvajová kolej !

RNDr. Drahomír Bárta