Kategorie: Interpelace zastupitelů

Dodržování Územního plánu a neschvalování výjimečné přípustnosti

20. 6. 2017  |  Interpelace starosty Pavla Richtera Martinou Pokornou 19. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 20. 6. 2017 Ing. Pavel Richter, starosta MČ P5 Věc: Dodržování Územního plánu a neschvalování výjimečné přípustnosti Vážený pane starosto, obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci dodržování Územního plánu a neschvalování více»

Hokejová hala vs. levné nájemní byty

20. 6. 2017  |  Interpelace radního Lukáše Herolda Martinou Pokornou 19. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 20. 6. 2017 Bc. Lukáš Herold, zástupce starosty MČ P5 Věc: Hokejová hala vs. levné nájemní byty Vážený pane místostarosto, obracím se na Vás jako radního odpovědného za bytovou politiku a sport ve věci výstavby hokejové haly více»

Porušení povinností vedoucího Stavebního úřadu MČ Praha 5

24. 4. 2017  |  Interpelace Josefa Žebery pověřeného výkonem funkce tajemníka ÚMČ Praha 5 Martinou Pokornou 18. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 25. 4. 2017 Bc. Josef Žebera, pověřený výkonem funkce tajemníka ÚMČ Praha 5 Věc: Porušení povinností vedoucího Stavebního úřadu MČ Praha 5 Vážení pane pověřený tajemníku, obracím se na Vás jako více»

Stav opatření cyklistické infrastruktury

30. 3. 2017  |  Interpelace Rady Městské části Praha 5 Martinou Pokornou 17. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 30. 3. 2017 Rada ÚMČ Praha 5 Věc: Stav opatření cyklistické infrastruktury Vážená rado, na 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 16. 2. 2017 byl při schvalování rozpočtu Zastupitelstvem MČ Praha 5 navýšen rozpočet více»

Veřejná zakázka: „Interaktivní mapa obchodu a služeb na území MČ Praha 5 (včetně mobilní aplikace), veřejně přístupná“

16. 2. 2017  |  Interpelace starosty Radka Klímy Martinou Pokornou 16. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 16. 2. 2017 MUDr. Radek Klíma, starosta ÚMČ Praha 5 Věc: Veřejná zakázka: „Interaktivní mapa obchodu a služeb na území MČ Praha 5 (včetně mobilní aplikace), veřejně přístupná“ Vážený pane starosto, obracím se na Vás jako více»

Plán na bezmotorovou dopravu v roce 2017 na území MČ Praha 5

16. 2. 2017  |  Interpelace radního Tomáše Homoly Martinou Pokornou 16. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 16. 2. 2017 JUDr. Tomáš Homola, radní ÚMČ Praha 5 Věc: Plán na bezmotorovou dopravu v roce 2017 na území MČ Praha 5 Vážený pane radní, světovým trendem vývoje dopravy i urbanismu je humanizace veřejného prostoru. V více»

Legalizace chodníku k předpolí Barrandovského mostu pro cyklisty

22. 11. 2016  |  Interpelace radního Tomáše Homoly Martinou Pokornou 15. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 11. 2016 JUDr. Tomáš Homola, radní ÚMČ Praha 5 Věc: Legalizace chodníku k předpolí Barrandovského mostu pro cyklisty Vážený pane radní, ve své interpelaci se na Vás obracím v záležitosti legalizace skutečného stavu chodníku k předpolí více»

Reciproční služební cesty do Číny

22. 11. 2016  |  Interpelace starosty Radka Klímy Martinou Pokornou 15. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 11. 2016 MUDr. Radek Klíma, starosta ÚMČ Praha 5 Věc: Reciproční služební cesty do Číny Vážený pane starosto, obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5. Rada městské části Praha 5 schválila více»

Lávka na Císařskou louku

22. 11. 2016  |  Interpelace radního Tomáše Homoly Martinou Pokornou 15. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 11. 2016 JUDr. Tomáš Homola, radní ÚMČ Praha 5 Věc: Lávka na Císařskou louku Vážený pane radní, obracím se na Vás ve věci výstavby lávky pro chodce a cyklisty na Císařské louce. Projekt klenuté lávky, která více»


Facebook