3. 2. 2018

Kde to je ? Podívejte se na mapu.

Developer Luma se možná chystá zasadit další ránu obyvatelům těžce zkoušené enklávy obkroužené ulicí Českou a zastavět i poslední volný prostor mezi domy.

Na severní straně ulice vrcholí brutální výstavba tří bytových domů Rezidence Na Malvazinkách, které spolu se staršími 6 patrovými domy Českou ulici zcela uzavírají a mění v ulici městského typu, která tady ve vilové čtvrti na pomezí Košíř, Malvazinek a Farkáně nemá obdoby. Na jihovýchodě enklávy, na zahradě mateřské školy Peroutkova, stejný developer Luma usiloval o stavbu tzv. „Domu pro seniory Malvazinky“, další výstavba hrozí na západní straně ulice. To snad je už trochu moc. Přehlednou mapičku těchto záměrů viz zde.

Rezidence na Malvazinkách by měla stát v jakémsi vnitrobloku, obklopeném bytovými domy a školkou. Do vnitrobloku nevede žádná komunikace, ulice Hoškova končí opodál a je dimenzována jen pro příjezd ke garážím v Hoškově ulici. Místní obyvatelé si vůbec nedovedou představit, jak by touto úzkou ulicí mohly jezdit další vozy, a vehementně protestují proti tomu, aby i poslední volně přístupný prostor padl za oběť výstavbě.

Kauza se táhne už mnoho let. V roce 2007 developer požádal o územní rozhodnutí a stavební úřad ho v roce 2008 vydal. Místní obyvatelé ale mohutně protestovali, 27 lidí a dvě právnické osoby (mezi nimi Spolek pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku) podali námitky, které nejprve stavební úřad a pak i odvolací úřad Magistrátu odmítl, rozhodnutí ale nakonec v roce 2012 zrušil Městský soud. V roce 2015 zrušil územní rozhodnutí i Magistrát, ale jeho rozhodnutí v roce 2016 zrušilo Ministerstvo pro místní rozvoj. V roce 2017 Magistrát vydal nové rozhodnutí, které znovu ruší územní rozhodnutí, ale vrací věc k novému projednání.

Stavební úřad Prahy 5 tedy chce v řízení pokračovat a vyzval developera k dodání nových podkladů do 30.5.2018. Boj tedy bude pokračovat.

Významné události a dokumenty

01.08.2017 MHMP: Zrušení územního rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání
05.10.2017 Stavební úřad MČ P5: Výzva k doplnění žádosti o Územní rozhodnutí

Fotogalerie


Autor: RNDr. Drahomír Bárta