23. 6. 2016

Interpelace starosty Radka Klímy Martinou Pokornou

13. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 23. 6. 2016

MUDr. Radek Klíma, starosta ÚMČ Praha 5

Věc: Charitativní golfový turnaj

Vážený pane starosto,

žádám o informace k sérii charitativních golfových turnajů, které se od jančíkovských charitativních turnajů inovativně liší tím, že jsou označeny římskými číslicemi. Ptám se vás:

 • kdo zajišťoval jednotlivé akce Charitativního golfového turnaje
 • kde se akce konaly
 • v jaké výši byly schváleny prostředky na zajištění jednotlivých akcí
 • jaké byly skutečné náklady na zajištění akcí
 • kolik bylo účastníků
 • kolik bylo vybráno na darech
 • kterým NNO byly dary předány.
 • Také žádám o zveřejnění závěrečných zpráv z turnajů.

V případě III. ročníku v roce 2015 bylo schváleno finanční zajištění akce v maximální výši celkem 290 825 Kč podle usnesení č. 35/1268/2015 ze dne 15. 9. 2015. Faktura byla vystavena na 197 787 Kč plus neidentifikovatelná částka na tisk pozvánek na turnaj. Ptám se vás:

 • Kolik však bylo vybráno od účastníků turnaje pro NNO?
 • Pokud bylo vybráno méně, než byly náklady na akci, jaký je smysl akce?
 • Považujete tyto akce za opravdu efektivní způsob získávání financí na dobročinné účely?

Předem děkuji za informace a odpovědi na výše položené dotazy.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 23. 6. 2016

Odpověď na interpelaci