4. 9. 2020

Ve středu 2. září proběhla na Farkáně debata se senátorem Václavem Láskou, již uspořádaly Strana zelených Praha 5, KDU-ČSL Praha 5 a spolky z Farkáně – Farkáň sobě: EHSONF (Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně), Pro příznivé životní podmínky od Bulovky po Šalamounku a Zelená Peroutkova.

Debatu moderovala předsedkyně Zelených na Praze 5 Hana Heringová a všechny zúčastněné přivítala předsedkyně EHSONF Hana Krčilová. Diskuzního večera se zúčastnilo přibližně 40 místních občanů a občanek.

Advokát Václav Láska, který již šestým rokem v Senátu zastupuje Prahu 5 a 13, si obvod vybral původně kvůli obeznámenosti s místními korupčními kauzami, jimiž se zabýval v rámci svého působení v organizaci Transparency International. V současné době žije na Praze 5, kde má i svou senátorskou kancelář, a poskytuje podporu a právní pomoc občanům i spolkům z Prahy 5 a 13, zejména v boji proti developerské výstavbě, která je v rozporu se zájmy místních obyvatel.

Občané a občanky Farkáně využili příležitosti, aby senátora seznámili se svými problémy, které se týkají zejména dopravy (linka 137) a Václav Láska slíbil, že pokud bude do Senátu opět zvolen, bude se osobně věnovat petici týkající se linky 137 ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy. Jako významný problém z debaty vyvstala i pokračující výstavba na Farkáně, která narušuje veřejná prostranství, vytlačuje zeleň a ničí pospolitý charakter lokality, i zanedbaná údržba komunikací. Velice aktuální kauzu představuje testovací úprava prostranství na Malvazinkách před prodejnou Albert, k níž došlo navzdory tomu, že se většina místních v dotazníku vyjádřila proti. Záležitost se bude dále projednávat v rámci setkání na radnici a Václav Láska přislíbil, že se pokusí zjistit další podrobnosti ohledně zadání úpravy a nákladů na její provedení.

Václav Láska odpovídal na dotazy ohledně svých zkušeností s problematickými stavebními projekty na Praze 5 a 13, z nichž se mu mnohé podařilo zastavit, a promluvil také o práci a úloze Senátu a Platformy pražských senátorů, v níž se angažuje, i o nutnosti obnovit důvěru veřejnosti v politiku. Závěrem Václav Láska promluvil o svých prioritách v Senátu, k nimž patří například rychlé a razantní zamítnutí projednávaného stavebního zákona a iniciace zákona zcela nového, důsledná podpora lidských práv na mezinárodní úrovni a ochrana přírody a životního prostředí. Vyzdvihl také jedinečnost Prahy 5 coby městské části s nejaktivnějším spolkovým životem a nejsilnějšími spolky, které představují významnou naději co do ozdravení komunální politiky.

Volby do Senátu proběhnou 2. a 3. října 2020. Václav Láska kandiduje za hnutí Senátor 21 s podporou Strany zelených, KDU-ČSL a České pirátské strany.