3. 4. 2014

Březnové zasedání zastupitelstva MČ Praha 5 začalo příznačně. Starosta Miroslav Zelený oznámil přesun radního Michala Šestáka (původně ČSSD) z politického klubu UNP mezi tzv. nezařazené, do programu jednání zastupitelstva bylo rovněž navrženo odvolání starosty a radních. Veřejnost mohla opět zažít politické déjà vu. Od voleb v roce 2010 má totiž Praha 5 již druhého starostu, třetí radu, rozpadající se politické kluby ČSSD, TOP 09, UNP, VV, ODS a rozšiřující se počet tzv. nezařazených zastupitelů a zastupitelek. Jaký je to signál pro veřejnost? Politické strany nezajímají problémy lidí, protože se zabývají problémy a mocenskými vztahy uvnitř svých politických stran a hnutí.

Pro veřejnost, která březnové zasedání zastupitelstva sledovala, muselo navíc jednání připomínat tragikomedii o mnoha dějstvích, když celé zasedání zastupitelstva pravidelně narušovaly přestávky na jednání politických klubů, jen v první hodině jednání hned tři. Občané a občanky se tak ke svým interpelacím zastupitelstva dostali po dlouhých pěti hodinách. I závěr zasedání zastupitelstva končil příznačně, zastupitelstvo odvolalo starostu a tři radní, přičemž dle výsledku hlasování lze usuzovat, že pro odvolání konkrétních radních hlasovali i jejich kolegové a kolegyně z politických stran. Praha 5 tak nyní nemá starostu (MČ do voleb povede snad už beze změn zástupce starosty) a současná rada je obsazena pouze čtyřmi radními.

Změna na radnici po volbách v roce 2010 byla pro mnohé nadějí a očekáváním nového proreformního vedení MČ Praha 5. Tehdejší nechvalně proslulý starosta Prahy 5 Milan Jančík, který vládl v Praze 5 s ODS 8let, za sebou zanechal mnoho kauz a tzv. „kostlivců ve skříni“ – netransparentně uzavřené smlouvy, podezřelé pronájmy a prodeje majetků a obecních pozemků, nadstandartní vztahy s developery a spřátelenými firmami, nastavené netransparentní jednání radnice a systematické vylučování veřejnosti z participace na rozhodovacích procesech, zejména pak z účasti na tvorbě a připomínkování územního plánu.

Nová povolební radniční koalice (TOP 09, ČSSD, VV) však k těmto problémům Prahy 5 nepřistoupila kriticky. Rozhodla se problémy buď nezabývat, čímž je prohlubovala, nebo pokračovala v netransparentních krocích a upřednostnila zájmy nikoli obyvatelstva Prahy 5, ale spřátelených firem, developerů či dokonce členů a členek rady zastupitelstva. Typickým příkladem jsou projekty firmy JRD v přírodním parku a v ochranném pásmu přírodní rezervace Prokopské údolí; plánovaná zástavba stolové hory Vidoule, kterou zastavilo až rozhodnutí zastupitelstva hl. m. Praha; projekt snižování imisí, veřejnosti spíše znám jako betonové květináče, které po protestech a pokutě z Ministerstva kultury skončily na „odkladišti“; soudní spory s Tanečním centrem Praha; absence řešení chátrání bývalé dělnické kolonie Buďánka a mnoho dalšího.

Nová rada je ale také zodpovědna za řadu rozhodnutí, o kterých nemůže tvrdit, že jsou dědictvím předchozích vedení radnice. Ať už se jedná o zatajování auditů, analýz a studií, které jsou placeny z rozpočtu MČ a ignorace opakovaných žádostí o jejich uveřejnění; nevýhodné prodeje pozemků v přírodní rezervaci Košíře-Motol; prodeje bytových domů, které ještě zbyly po vládě Milana Jančíka; podpora hazardu bez předchozího veřejného projednání na zastupitelstvu; rušení základních škol na území MČ i přes nesouhlas rodičů; zákaz buskingu v centru Smíchova; založení akciové společnosti za účelem správy majetku a služeb MČ Prahy 5, čímž radnice omezuje možnost mít kontrolu nad obecním majetkem a mnohé další. Zvlástní pozornost si zaslouží řada developerských projektů, které ubírají prostoru městské zeleni nebo narušují ráz panoramatu Prahy 5, přičemž mnoho z nově postavených bytů a komerčních prostorů zůstane nevyužito. V kontextu je důležité zdůraznit, že MČ Praha 5 stále nedisponuje koncepcí bytové politiky, koncepcí sociálních bytů a pravidly privatizace.

Do podzimních komunálních voleb se kvůli nestabilitě na radnici již mnoho z těchto problémů nevyřeší. Strana zelených proto doporučuje nové radě, aby již nekonala důležitá rozhodnutí, která snesou odkladu, aby maximálně zapojila veřejnost do spolurozhodování o neodkladných záležitostech, aby ji řádně a transparentně informovala o dění v obci a na radnici, aby místo spolupráce s developery upřednostnila otevřenou komunikaci s veřejností. Strana zelených, jedna ze dvou stabilních politických stran v Praze 5, bude i nadále aktivně vykonávat opoziční roli a předkládat alternativní řešení, ekonomicky úsporná i ekologicky šetrná, upozorňovat a informovat veřejnost o podezřelých praktikách radnice a také i nadále spolupracovat s neziskovými organizacemi a občanskými iniciativami.

 

Autorka:

Tatiana Konrádová, místopředsedkyně Základní organizace Strany zelených Praha 5

tatiana.konradova@zeleni.cz, 721 251 872