4. 2. 2016

Tento týden na radnici patřil na plno mému oblíbenému a hlavnímu tématu – dopravě.

Rada městské části Praha 5 schválila finanční příspěvek ROPID na provoz autobusových linek 123 a 128. U linky 128 doplácíme na provoz večer a o víkendech, na lince 123 hradíme naopak provoz v pracovní dny, ale hlavně provoz linky 123 hradíme v úseku Kavalírka – Anděl. Bez příspěvku Prahy 5 ve výši 4,5 milionu Kč za rok by linka 123 končila na Kavalírce a cestující z Cibulek by museli přestupovat na tramvaj.

ROPID, který v Praze organizuje linkové vedení MHD, vyhlásil anketu ke změnám tramvajových linek, která se chystá v polovině letošního roku. Tři různé komplexní návrhy budou zveřejněny za měsíc, ale předtím je ještě prostor pro podněty občanů, na co se dopravní projektanti mají zaměřit. Své náměty můžete zaslat i vy na email: tramvaje@ropid.cz. Připomínky jsem zaslal i já, jménem městské části. Podrobnosti naleznete zde: http://goo.gl/NneFXW.

Kolega místostarosta Smetana, který má na starosti údržbu chodníků a zeleně, vyhlásil anketu o nejhorší chodník Prahy 5. Fotky svých favoritů můžete posílat do konce února na radniční email: uklizimepetku@praha5.cz. Městská část Praha 5 letos vyčlenila 11 milionů korun na opravy chodníků, o rozdělení těchto peněz budou rozhodovat občané. Jedná se tak o první kamínek v rámci participativního rozpočtu.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy začala připravovat opravy vybraných komunikací. Na Praze 5 se to týká například křižovatky Podbělohorská x Pod Stadiony nebo ulice Lumiérů a Kříženeckého náměstí. Tento týden jsem se proto účastnil dvou výrobních výborů. V rámci první zmíněné opravy usilujeme hlavně o zvýšení bezpečnosti chodců a vytvoření cyklospojky do ulice Pod Císařkou. Oprava hlavní ulice na Starém Barrandově bude většího rozsahu, proto bude náměstek primátorky Petr Dolínek a náš senátor Václav Láska k tomuto tématu svolávat veřejné setkání s místními občany.

 

Linka č. 128 stoupá na Žvahov

Linka č. 128 stoupá na Žvahov

A ještě trochu nedopravy:

Rada městské části zamítla nástavbu dvou pater na dům Radlická č. 26 naproti Ženským domovům, protože dostavba by nejen vytvořila nevzhlednou šedivou krychli, ale projektanti nepočítali s dostatkem nových parkovacích míst. Naopak jsme souhlasili s nástavbou na dům Na Zlíchově 15, který se citlivě vypořádal s historickou střechou i parkováním ve vnitrobloku.

A poslední věc, kterou dnes zmíním, je vypsání zakázky na centrální dodávku tiskových služeb. Přeloženo do češtiny se jedná o rámcovou smlouvu na dodávku a servis tiskáren, kopírek a ostatních multifunkčních zařízení v budovách úřadu. V první fázi se ještě nejedná o nic závazného, ale bude zpracován projekt, jestli se nám tato změna vyplatí. Nicméně, většina tiskáren je už na hranici životnosti, proto je obnova nutná v každém případě…