20. 6. 2017

Interpelace radního Lukáše Herolda Martinou Pokornou

19. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 20. 6. 2017

Bc. Lukáš Herold, zástupce starosty MČ P5

Věc: Hokejová hala vs. levné nájemní byty

Vážený pane místostarosto,

obracím se na Vás jako radního odpovědného za bytovou politiku a sport ve věci výstavby hokejové haly a levných nájemních bytů.

Podle informací od Vás by se měla na Barrandově stavět hokejová hala ve Štěpařské ulici na parcele č. 954/1.

Zároveň jsem se dočetla v časopise Naše Praha 5 č. 9/2017 na straně 5 v článku Naděje na levné byty, že:

“Město vybralo 12 pozemků, na kterých by mohlo vzniknout až 500 nájemních bytů. Mezi vybranými je i hlubočepská parcela č. 954/1. Dalším krokem nyní bude zadání ověřovací studie, architektonická soutěž, soutěž na projektovou dokumentaci, příprava projektové dokumentace, územní a stavební řízení a následně soutěž na výběr zhotovitele. Časový odhad začátku výstavby je rok 2020. Výstavba bude financována z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy, který disponuje částkou přes 3 mld. korun.”

Tyto protichůdné informace vyvolávají dojem, že pravá ruka Rady MČ neví, co dělá levá.

Ptám se Vás, pane místostarosto:

  • Na pozemku parcelní č. 954/1 zamýšlí Rada MČ Praha 5 postavit hokejovou halu nebo levné nájemní byty?
  • Konzultoval MHMP výběr pozemku s Městskou částí Praha 5?

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 20. 6. 2017

Odpověď na interpelaci