22. 11. 2016

Interpelace radního Tomáše Homoly Martinou Pokornou

15. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 11. 2016

JUDr. Tomáš Homola, radní ÚMČ Praha 5

Věc: Legalizace chodníku k předpolí Barrandovského mostu pro cyklisty

Vážený pane radní,

ve své interpelaci se na Vás obracím v záležitosti legalizace skutečného stavu chodníku k předpolí Barrandovského mostu pro cyklisty. Police ČR k tomu v minulosti vydala negativní stanovisko – z důvodu, aby nebyli ohroženi chodci či dva cyklisté, pokud se náhodou potkají a jeden by jel příliš rychle. Chodník je přitom široký 2 a více metrů. Pokud bude realizován jako stezka pro pěší s povoleným vjezdem kol, není třeba splňovat normy pro společné stezky pro pěší a cyklisty, do kterých by se díky nízkým intenzitám stejně vešel (s jedinou výjimkou, a to výšky zábradlí 130 cm – v tomto místě je 110 cm).

Navíc v květnu městská část se SPŠ Dopravní v Motole provedla sčítání intenzit dopravy, ze kterého vyšlo, že za dva dny tudy ve špičce! neprošel jediný člověk. Není tam totiž ani odkud kam chodit, je to dlouhá cesta prakticky odnikud nikam a chodci mají jiné a kratší cesty, byť se schody. Zato nelegálně tímto místem projela každý den tak desítka cyklistů (a další po tramvajové trati, protože v té době byla nelegální i právě řešená Barrandovská).

Další nezanedbatelnou informací je, že stanovisko Policie ČR je jen doporučující, nikoli závazné.

Ptám se vás, pane radní:

  • Jaký je další postup městské části ohledně legalizace daného stavu pro cyklisty?
  • Bude se předkládat žádost o stanovení dopravního značení?
  • Pokud byla žádost již podána, v jakém stavu je řízení v této věci?
  • Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 22. 11. 2016

Odpověď na interpelaci