27. 4. 2014

Rada hlavního města  se chystá najednou schválit 160 úprav územního plánu z let 2011-2013. Zelení na Praze 5 tento  bezprecedentní  pokus o jednorázové přijetí tak obrovského počtu úprav, které nelze najednou ani prezentovat, ani vysvětlit, jednoznačně odmítají. Takzvané úpravy územního plánu nejsou ničím jiným než snahou vytěžit co nejvíce území, včetně veřejného prostranství, ve prospěch soukromých investorů, a nikoliv se jím hlouběji zabývat ve prospěch obce a jejího  obyvatelstva. Tyto úpravy znamenají jediné: navýšení koeficientu zastavěnosti, tedy zvýšení objemu výstavby v již tak předimenzovaných lokalitách Magistrátní úředníci a radní HMP však protlačují tento návrh, a to i přes stanovisko Nejvyššího správního soudu, který takovýto postup jednoznačně odmítl jako protiprávní. Tyto tzv. úpravy zcela obchází veřejnost , kteránemá žádnou možnost se k nim vyjádřit a připomínkování změn územního plánu tak ztrácí jakoukoliv relevanci. Profitujícími z této situace jsou bez pochyb developeři. Všechny navrhované změny, včetně těch týkajících se MČ Praha 5, totiž navyšují možnost objemu výstavby.

 

Strana zelených na Praze 5 bude zásadně bojovat proti postupu navrhovaném magistrátními úředníky a RHMP. Je nepřijatelné, aby byl tímto způsobem obcházen územní plán a potažmo i občan. Územní plán totiž zůstává nezměněn, ale kapacity výstavby jsou navýšeny a vše toto se děje potajmu bez řádné transparentnosti a možnosti veřejnosti se k navrhovaným tzv. úpravám vyjádřit

Lukáš Budín, předseda SZ v Praze 5, k tomu říká: „Schválení úprav vnímáme jako  podvod na občanech Prahy, protože územní plán, který komentovali a připomínkovali a tedy i spoluutvářeli, by za této situace  byl pouhým cárem papíru, který nemá žádnou validitu ani relevanci. V dobré víře totiž my, občané, předpokládáme, že dané území má konkrétní limity a charakter dle územního plánu, přičemž následně můžeme být nepříjemně překvapeni tím, že z rozhodnutí konkrétního odboru, z rozhodnutí úředního, byl „upraven“ koeficient zastavěnosti a tedy umožněno navýšení zástavby, ač územní plán zůstal nezměněn. Soukromým investorům a developerům tak je dovoleno stavět mnohem vyšší a mohutnější budovy, než jim dovolovaly původní omezení či regulace. Toto považujeme za nadmíru podlé jednání, které odporuje základnímu principu tvorby územního plánu, to znamená principu informovanosti a participace veřejnosti. Obyvatelé Prahy jsou z procesu územního rozvoje jednoduše vynecháni.“

 

Celou nestandardnost a nezákonnost takovéhoto postupu – svévolného, neveřejného a netransparentního měnění územního plánu – dokresluje i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z konce roku 2013. Jednoznačně se v něm praví, že proces dodatečného navyšování koeficientu podlažní plochy není legální, tedy že úředníci MHMP jednali protizákonně, když tento stav umožnili. Byla totiž opominuta základní občanská práva a došlo i k porušení stavebního zákona

 

Samotné MČ Prahy 5 se v rámci této úpravy územního plánu týká několik lokalit (viz přiložená tabulka). Všechny tyto změny/úpravy ve výsledku znamenají   možnost mnohem mohutnější zástavby. V době, kdy se v Praze 5 potýkáme s předimenzovanými developerskými projekty a samotnou výstavbou, považujeme takovýto postup za zcela nepřiměřený. Bojujeme za lokality jako jsou Vidoule, přírodní park Košíře-Motol, Nikolajka, Klamovka, přírodní rezervace Prokopské údolí a mnohé další – tam všude je snaha stavět a navíc co nejvíce do výšky a do šířky. Navíc výstavba s sebou nese i navýšení již tak husté automobilové dopravy a ještě vyšší přetíženost MHD.

Nejsme  proti zástavbě a priori, ale bojujeme proti nesystémovosti a neregulovatelnosti v oblasti územního rozvoje a potažmo i v oblasti developerských projektů a jejich realizace. Obcházení územního plánu, jak to činí prosazovaná úprava územního plánu, rozhodně vnímáme právě jako nesystémový a velmi nebezpečný krok.

 

Celý tento nezákonný postup by měl být jednoznačně odmítnut vedením HMP a případně i jeho zastupitelstvem.

Úpravy ÚP navrhované pro MČ Praha 5

Strana zelených na Praze 5

 

Pro více informací prosím kontaktujte:

Mgr. Lukáš Budín

Předseda ZO SZ Praha 5

Tel: 605 58 71 81

lukas.budin@zeleni.cz

http://praha5.zeleni.cz/

https://www.facebook.com/stranazelenychpraha5