21. 11. 2013

Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem

Vážený pane starosto,

paragraf 89, odstavec 1, písmeno d) zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze zákon o 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze říká:

„(1) Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených tímto nebo zvláštním zákonem. Dále je zastupitelstvu městské části vyhrazeno

d) vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy”

V rozporu s výše uvedeným nepředkládá vámi vedená Rada MČ Praha 5 opakovaně body týkající se územně plánovací dokumentace zastupitelstvu MČ Praha 5.

V souvislosti s tím Vás žádám o

  1. Přehled usnesení, které Rada MČ přijala v tomto volebním období, a která se týkala územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy.
  2. Odpověď na otázku, zda, jakým způsobem a kdy napravíte tento protiprávní stav?

Děkuji za odpověď.

V Praze dne 21. 11. 2013

RNDr. Jan Martinec, CSc., zastupitel za Stranu zelených

Odpověď na interpelaci naleznete na webu MČ Praha 5 v rubrice Interpelace.