20. 2. 2018

Interpelace starosty Pavla Richtera Martinou Pokornou

23. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 20. 2. 2018

Ing. Pavel Richter,
starosta MČ P5

Věc: Neprojednání urbanisticko-krajinářské studie k Vidouli v poradních orgánech

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci neprojednání urbanisticko-krajinářské studie Vidoule v poradních orgánech.

Opakování toho, jak cenná a vzácná je přírodní památka Vidoule, je nošení sov do Atén, takže přejdu rovnou k věci.

Rada MČ Praha 5 schválila dne 10. 1. 2018 usnesením č.1/34/2018 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Urbanisticko – krajinářská studie Vidoule“ s nejnižší celkovou nabídkovou cenou ve výši 1 595 990 vč. DPH.

Zaráží mě ale fakt, že jsem nenašla v usneseních Rady MČ schválení záměru této studie před tím, než byla rovnou vypsána veřejná zakázka a Radou byl schválen až výběr účastníka výběrového řízení. Tím pádem jsem ani nenašla žádnou zprávu o projednání tak důležitého tématu v poradních orgánech před vypsáním zakázky.

Ptám se vás tedy, pane starosto:

  1. Kdy byl projednán záměr zadání studie k Vidouli v poradních orgánech, například ve Výboru územního rozvoje nebo Výboru životního prostředí, aby zastupitelé a odborníci v poradních orgánech mohli formulovat relevantní připomínky?
  2. Pokud záměr projednán nebyl, jaký je důvod, proč se tak nestalo?
  3. Kde je zveřejněno zadání studie?
  4. Ve smlouvě je uvedeno, že průběhu zpracování má autor konzultovat také se zástupci občanských sdružení. Která sdružení či spolky budou osloveny a jaký je harmonogram jejich setkávání?

Na závěr bych ráda vyzvala Radu MČ Praha 5, aby poradní orgány Rady a Zastupitelstva MČ využívala, nejen v těchto případech, kdy je téma esenciálně důležité a zároveň přitom nehrozí zmeškání nějakého termínu plnění.

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5 V Praze dne 20. 2. 2018

Odpověď na interpelaci