13. 6. 2014

V čem spatřujete přínos grantů, podpory a darů poskytovaných městskou částí?

Klub zastupitelů Strany zelených již v roce 2011 úspěšně navrhl zastupitelstvu zásadu, aby tzv. GRANTY (tj. veřejná soutěž inovativních projektů pro občany Prahy 5 ve veřejném zájmu) měly v rozpočtech radnice více prostředků než tzv. DARY (dotace rozdávané bez soutěže vybraným příjemcům jen po rozhodnutí Rady MČ Praha 5). Zastupitelstvo přijalo i zásadu, že všechny žádosti o granty a dary i jejich závěrečné zprávy mají být pro veřejnou kontrolu efektů trvale zveřejňovány. Toto usnesení zastupitelstva rada čtyři roky stále neplní. Dodnes nejsou zveřejňovány žádosti o granty a dary ani závěrečné zprávy projektů. Navíc rada si našla pro preferované klienty ještě formu dotace přes tzv. SPOLUPOŘÁDÁNÍ akcí, kde rozhodnutí o milionových darech prochází opět jen přes několik politiků rady. Na můj popud kontrolní výbor alespoň vypracoval přehled grantů, darů a podpory za roky 2011-13, který bude zveřejněn na zastupitelstvu 15. května. Zelení budou nadále prosazovat zlepšení pravidel poskytování grantů i darů, aby všechny dotace z radnice byly zveřejněny a byl vidět jejich skutečný efekt. Zelení rádi podpoří morálně i mediálně všechny akce v Praze 5, které budou ve veřejném zájmu.

Ondřej Velek