7. 8. 2019

Akreditovaný pozemkový spolek Pražská pastvina propojuje ochranu přírody s pastvou zvířat, chrání louky a stepní společenstva, podporuje rozmanitost hmyzu i rostlin a vrací do Prahy a blízkého okolí nejvzácnější české motýly (http://prazskapastvina.cz).

V rámci jednodenního výletu navštívíme pozemky spravované spolkem ve Svatém Janu pod Skalou, dozvíme se vše o tamních motýlech, ovcích a kozách a obnově krajiny Českého krasu. V lokalitě se vyskytuje řada vzácných motýlů, zejména okáč metlicový.

Odjezd v sobotu 24.8. 2019 v 8:50 autobusem č. 384 ze Zličína do Svatého Jana pod Skalou, návrat stejným spojem v 15:09 nebo v 18:09.

S sebou jídlo, pití a oděv a obuv na práci v lese / se zvířaty, rukavice a nářadí budou k dispozici na místě.

Všichni zájemci a zájemkyně jsou srdečně zváni.

Těšíme se na viděnou!

Foto v záhlaví – archiv spolku.