3. 12. 2015

MČ Praha 5 spustila klikací rozpočet. Koalice tak podpořila jeden z našich návrhů na transparentní chod radnice. Cílem je srozumitelně informovat veřejnost o nakládání s prostředky MČ.  Více informací na http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/211196-spustili-jsme-klikaci-rozpocet

Rozpočet si můžete rozkliknout zde http://rozpocet.praha5.cz/cz/