19. 4. 2016

Praha 5 získala od Ministerstva vnitra dotace ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016. Přidělené finance Praha 5 použije na projekt „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 5 v roce 2016“. Cílem projektu je řešit aktuální otázku spojenou se začleňováním cizinců v úzké spolupráci s nevládním sektorem, který se systematicky zabývá integrací osob třetích zemí společně s cizinci EU.

Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 5 v roce 2016“ je pilotním projektem v této oblasti a bude probíhat skrze vzdělávací, sociální a kulturní aktivity. Hlavní myšlenkou je usnadnit vzájemnou komunikaci mezi členy majoritní společnosti a cizinci z třetích zemí, zlepšit vzájemné soužití a usnadnit orientaci cizinců v české společnosti,uvádí radní Tatiana Konrádová (SZ).

V rámci projektu budou realizovány dva dílčí projekty. První ve spolupráci s Integračním centrem Praha o. p. s, který zahrnuje kurzy českého jazyka a kurzy sociokulturní orientace. Druhý, ve spolupráci s organizací Slovo 21 z. s., bude rozdělen na tři aktivity – projekt V šest před domem, dětský den a oslava Mezinárodního dne migrantů. Městská část tímto projektem také podpoří propojování veřejného a neziskového sektoru.

Celková částka dotace činí 625 250 Kč. Požadovaná dotace od Ministerstva vnitra činí 562 725 Kč, Městská část se bude vlastními zdroji podílet částkou 62 525 Kč.

Zdroj: http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/211546-radnice-ziskala-dotace-na-podporu-integrace-cizincu-na-uzemi-petky