9. 1. 2016

Přišel nový rok, ale můj blog z Rady Prahy 5 pokračuje a s ním výběr těch nejzajímavějších projednaných materiálů. Jen připomenu, že je to už více než rok, co jsme kolegy a kolegyněmi zelenými ve vedení naší městské části. A jdeme na to:

Jedním z významných projektů, který bychom rádi uskutečnili (a který se dostává do další fáze) je participační proces v oblasti “Na Pláni”. V tuto chvíli byla ustanovena pracovní komise, která určí parametry s jakými bude připraven urbanisticko-architektonický workshop o budoucnosti této oblasti. Snahou je zapojit místní občany do rozvoje této lokality. Místo by totiž mělo sloužit především obyvatelům, kteří v něm žijí a nikoli omezené skupině.

nový development v ulici Kováků na Smíchově

nový development v ulici Kováků na Smíchově

Dalším místem, kde se městské části podařilo přesvědčit investora stavby, že by výsledek měl více sloužit místním občanům je oblast v okolí výjezdu ze Strahovského tunelu. Jedná se o jednak o dostavbu městského bloku na křižovatce Kováků – Na Zatlance a druhak na křižovatce Plzeňská – Kartouzská. V prvním případě nezabere nová budova celý pozemek, aby bylo zachováno místní náměstíčko. V druhém případě by investor rád přispěl na zřízení nové zastávky MHD. Jedná se tak přesně o ten příklad, jak by rozvoj dané oblasti měl vypadat a to nejen ziskem omezené skupiny, ale i široké veřejnosti.

Bývalé zdravotní středisko v Hlubočepích bude dočasně pronajmuto soukromé mateřské školce do doby než bude dokončen projekt rekonstrukce Raudnitzova domu a přilehlé zahrady. Nová Montessori školka nabídne alternativní způsob vzdělávání, který je založen na aktivním přístupu dítěte k vlastnímu vzdělávání. Dítě by tak mělo pokrokem ve vzdělávání uspokojovat sebe a nikoli primárně vyučujícího, protože každý z nás je jiný a má jiné předpoklady. V Montessori přístupu by vzdělávání mělo dítě především bavit. Učitel tak není autoritou, ale spíše partnerem v procesu vzdělávání a získávání nových poznatků a informací.

Závěrem bych vás chtěl pozvat na jednání zastupitelstva, které se uskuteční 26. ledna od jedné hodiny a hlavním bodem bude rozpočet městské části, jehož prvotní návrh naleznete již dnes na webu Prahy 5 – záložka Zastupitelstvo a rada – Rozpočet.