5. 5. 2016

Zelená radní Tatiana Konrádová navrhla a prosadila vznik nového Odboru bytů a privatizace a zejména pak vznik nového Oddělení sociálního a dostupného bydlení. Tato změna byla Radou MČ schválena v rámci reorganizace úřadu v dubnu tohoto roku.

Oddělení bude realizovat koncepci sociálního bydlení a systematicky podporovat dostupné bydlení pro osoby bez domova, matky samoživitelky, rodiny i jednotlivce v ubytovnách, seniorky a seniorky a další skupiny lidí, pro které je složité dosáhnout na standardní bydlení. Součástí poskytování dostupného bydlení konkrétním skupinám lidí bude i úzká spolupráce se sociálními pracovníky s cílem řešit sociální a finanční situaci žadatelů o sociální a dostupné bydlení.

Doposud byla sociálněbytová politika řešena v rámci Odboru majetku a investic a sociálním a dostupným bydlením se obec příliš nezabývala.

http://www.praha5.cz/cs/organizace/odbory-a-oddeleni/24710-odbor-bytu-a-privatizace