19. 9. 2017

Interpelace starosty Pavla Richtera Martinou Pokornou

20. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19. 9. 2017

Ing. Pavel Richter,
starosta MČ P5

Věc: Studentský dům alias Polygon Barrandov

Vážený pane starosto,
 
obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci výstavby Studentského domu alias Polygon Barrandov

Trocha faktů a historie:

  • září 2006 – usnesení RMČ (C:\Users\Pokorna\Documents\_komise vybory\vybor uzemniho rozvoje\Studentský dům – Polygon Barr)
  • 1. 2008 žádost o změnu ÚP číslo 1819/07 podala Debra Estate, s.r.o. – v likvidaci, nenašla jsem žádné spojení
  • 1. 2013 SÚ vydal stavební povolení na stavbu (čj) Společnost URSUS REAL s.r.o. stavba veřejného vybavení – parcely č. 887/3, 954/1, 939/5, 942/2, 939/1, 891/1
  • 10. 2016 vzniká společnost ALFA Property Development s.r.o. se sídlem Na Vidouli 1/1, Praha 5 – jediným členem staturtárního orgánu je Ing. Jan Lapeš
  • URSUS REAL s.r.o. převedl vlastnické právo na pozemky na ALFA Property Development s.r.o. – řízení začalo 11. 2016
  • Jan Lapeš je projektovým manažerem společnosti V Invest CZ a.s. se sídlem shodou okolností také na adrese Na Vidouli 1/1, Praha 5
  • Na webu https://www.polygon-barrandov.cz je uvedeno, že developer ALFA Property Development s.r.o. je členem V Invest CZ.

Stavební povolení bylo vydáno mimo jiné na velké parcely s funkcí Veřejná vybavenost – 887/3 patřící ALFA Property Development s.r.o. a 954/1, který patří Hlavnímu městu Praha. 954/1 je mimochodem pozemek, na kterém chtěla MČ P5 postavit hokejovou halu a Hlavní město Praha levné nájemní byty.

Společnost V Invest CZ a.s. nabízí k prodeji byty ve Studentském domě Barrandov, avšak pod “krycím” jménem Polygon Barrandov na webu https://www.polygon-barrandov.cz, kde není ani zmínka o tom, že jde o stavbu veřejné vybavenosti určené pro studenty a pedagogy, ale byty jsou běžně k prodeji a jsou nabízeny na serverech realitní kanceláří ziprealty.cz a sreality.cz. A někdo, kdo si byt již zřejmě zakoupil, ho prodává na Bezrealitky.cz.

Dne 19. 7. 2017 schválila Rada MČ Praha 5 podání oprávněného podnětu na Stavební úřad městské části Praha 5 a Českou obchodní inspekci.

Ptám se Vás, pane starosto:

  • Jaký je aktuální vývoj ve věci podání podnětu na Stavební úřad městské části Praha 5 a Českou obchodní inspekci?
  • Jaký byl text podnětu?
  • Jaké další kroky v této věci chystá Rada MČ?

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.
Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 19. 9. 2017

Odpověď na interpelaci