Kategorie: Martina Pokorná

Reciproční služební cesty do Číny

22. 11. 2016  |  Interpelace starosty Radka Klímy Martinou Pokornou 15. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 11. 2016 MUDr. Radek Klíma, starosta ÚMČ Praha 5 Věc: Reciproční služební cesty do Číny Vážený pane starosto, obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5. Rada městské části Praha 5 schválila více»

Lávka na Císařskou louku

22. 11. 2016  |  Interpelace radního Tomáše Homoly Martinou Pokornou 15. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 11. 2016 JUDr. Tomáš Homola, radní ÚMČ Praha 5 Věc: Lávka na Císařskou louku Vážený pane radní, obracím se na Vás ve věci výstavby lávky pro chodce a cyklisty na Císařské louce. Projekt klenuté lávky, která více»

Jaký je stav podpory cyklistické a pěší dopravy na Praze 5

22. 9. 2016  |  Interpelace radního Tomáše Homoly Martinou Pokornou 14. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 9. 2016 JUDr. Tomáš Homola, radní ÚMČ Praha 5 Věc: Jaký je stav podpory cyklistické a pěší dopravy na Praze 5 Vážený pane radní, na území Prahy 5 se nachází pět z dvaceti Pražských mostů a více»

Posouvání termínu vypracování územní studie oblasti sídliště Barrandov

22. 9. 2016  |  Interpelace starosty Radka Klímy Martinou Pokornou 14. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 9. 2016 MUDr. Radek Klíma, starosta ÚMČ Praha 5 Věc: Posouvání termínu vypracování územní studie oblasti sídliště Barrandov Vážený pane starosto, v usnesení Rady MČ č. 31/1229/2016, které bylo přijato na jednání Rady MČ dne více»

Nezveřejňování smluv MČ v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR

22. 9. 2016  |  Interpelace starosty Radka Klímy Martinou Pokornou 14. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 9. 2016 MUDr. Radek Klíma, Starosta ÚMČ Praha 5 Věc: Nezveřejňování smluv MČ v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR Vážený pane starosto, dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 více»

Charitativní golfový turnaj

23. 6. 2016  |  Interpelace starosty Radka Klímy Martinou Pokornou 13. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 23. 6. 2016 MUDr. Radek Klíma, starosta ÚMČ Praha 5 Věc: Charitativní golfový turnaj Vážený pane starosto, žádám o informace k sérii charitativních golfových turnajů, které se od jančíkovských charitativních turnajů inovativně liší tím, že jsou více»

Petice proti hazardu

23. 5. 2013  |  Strana zelených se připojuje k celopražské petici – žádosti, ve které občané hl. m. Prahy žádají zastupitele hl. m. Prahy, aby schválili nulovou toleranci hazardních automatů v hl. m. Praze. Aby byla navrhovaná nulová tolerance projednána jako samostatný bod na jednání ZHMP, je třeba sesbírat 1 000 podpisů občanů a občanek více»


Facebook