1. 2. 2017

(TZ Zelení Praha 5, 1. 2. 2017, Praha) Rada Hl. města Prahy (RHMP) by měla v nadcházejících týdnech projednat řadu zadání změn Územního plánu (ÚP), a to i dost těch týkajících se území Prahy 5 a mnoho z nich značně kontroverzních. Jak se k celé věci postaví RHMP a jak rozhodne, bude záležet i na vedení Prahy 5, především pak na jejím starostovi, nakolik bude reflektovat stanovisko rady z konce roku 2014. V neposlední řadě pak bude záležet i na veřejnosti a občanských spolcích.

Na program zasedání RHMP se v blízkých týdnech má dostat celá řada zadání na pořízení změn ÚP. Některé v pořádku, některé méně v pořádku a jiné velmi kontroverzní a rozhodně nikoliv v souladu s pravidly, předpisy, ale i zákony. Takovéto návrhy by rozhodně neměly být připuštěny k dalšímu projednávání a měly by být automaticky zamítnuty a shozeny se stolu. Naneštěstí se některé z nich týkají právě území MČ Praha 5.

„Za nejkontroverznější považujeme změnu číslo Z2899, která se týká území ve svahu u ulice Jinonické nedaleko bývalé usedlosti Božínka. Majitel pozemků má již naplánovaný projekt Bytové domy Jinonická, který počítá s maximálním vytěžením, rozuměj zastavěním daného území. Dotčená lokalita je z velké části lesem a součástí přírodního parku Košíře – Motol, jedná se o nezastavitelné území. Změna ÚP by pak umožnila na tomto území masivní výstavbu, plánovaný projekt počítá s terasovitými obytnými domy. To vše je v rozporu se stavebním zákonem, Zásadami územního rozvoje, zákonnými úpravami ochrany krajinného rázu a v nesouladu s hygienickými předpisy a urbanistickými hledisky (především narušení místního rázu a pohledových horizontů)“, říká zastupitelka MČ Praha 5, Martina Pokorná, zakladatelka webové stránky Mapa horkých míst Prahy 5.

Na jednání RHMP bude přizván i starosta Prahy 5, Radek Klíma (TOP 09), a bude záležet i na jeho stanovisku a především na tom, zda bude ctít nejaktuálnější oficiální usnesení Prahy 5.

Lukáš Budín, zastupitel MČ Praha 5 a předseda Zelených na Praze 5 doplňuje: „V prosinci 2014 jsem, ještě jako místostarosta pro územní rozvoj, předkládal do rady materiál s návrhem stanovisek vedení Prahy 5 k jednotlivým tzv. celoměstsky významným změnám vlny V ÚP Prahy. Ta stanoviska vznikla na základě veřejného projednání s občany, následně projednání ve Výboru územního rozvoje Prahy 5. Domnívám se, že stanoviska byla dobře zpracovaná, prodiskutována a odůvodněná ve prospěch veřejného zájmu. Konkrétně změna Z2899 byla navržena s nesouhlasným stanoviskem, protože byla v rozporu s mnoha předpisy a zákonem. Osobně ji navíc vnímám za ryzí spekulaci, jak obrovsky zhodnotit změnou funkčního využití své pozemky v lukrativní lokalitě. Další důležitá změna týkající se smíchovské náplavky byla jednoznačně podmíněna konkrétními požadavky, stejně jako změny na Barrandově. Návrh stanovisek byl schválen jednomyslně.“

Toto je jediné oficiální a aktuální stanovisko Prahy 5 a pevně věřím, že pan starosta se jím bude řídit, protože i on pro ně v radě hlasoval. Tlak a apel laické i odborné veřejnosti a spolků z Prahy 5 směrem k hlavnímu městu bude jistě žádoucí a podpoří jen zmíněné stanovisko Prahy 5.

Pro více informací prosím kontaktujte:

Lukáš Budín, zastupitel MČ Praha 5, předseda ZO SZ Praha 5

lukas.budin@praha5.cz, 605 58 71 81

Užitečné odkazy:

Změny ÚP V. vlna

  1. 12. 2014 Usnesení Rady MČ Praha 5 ke změně ÚP V. vlna