20. 9. 2016

(TZ SZ v Praze 5, 20. 9. 2016) Smlouva se společností Timsbury Capital, s. r. o. na pronájem obecních pozemků je pro Prahu 5 jednoznačně nevýhodná. Obec se na dvacet let za směšně nízký nájem vzdává možnosti ovlivňovat významný veřejný prostor na smíchovském Hořejším nábřeží. Vystavuje se navíc riziku smluvní pokuty v desítkách i stovkách milionů.

Již dříve jsme na našem webu popsali, jak nevýhodná je pro Prahu 5 smlouva na pronájem pozemků na smíchovské náplavce, kde společnost Timsbury Capital, s. r. o. plánuje instalaci ruského kola. Smlouvu schválila rada po urputném prosazování starostou Klímou (TOP09). Sám starosta pak podpisem zpečetil pronájem pozemků, na kterých se v současné době nachází dětské hřiště, skate park a multifunkční sportoviště zřízené Prahou 5 před pouhým rokem za více než 6 miliónů Kč. Většina z těchto ploch by měla na 20 let zmizet ve prospěch soukromého a komerčního projektu za naprosto úžasných podmínek, nikoliv však pro Prahu 5, ale pro účelově zřízenou soukromou firmu.

Dalších rozměrů a souvislostí ovšem kauza nabývá, když si přečteme samotnou smlouvu:

Pokud Timsbury Capital, s. r. o. získá do 1. 11. 2017 veškerá rozhodnutí o povolení ke stavbě, může Praha 5 smlouvu vypovědět prakticky jen z důvodů likvidace/úpadku nájemce, neplacení nájmu nebo hrubého porušování povinností ze strany Timsbury Capital, s. r. o. V původní verzi smlouvy navíc nebyla stanovena ani podmínka pro zánik smlouvy v případě chybějících povolení. Smlouva tak mohla mít i jinou motivaci než instalaci ruského kola: Zisk lukrativního pozemku v centru Prahy za velmi nízké nájemné na dvě dekády dopředu. Projekty v takto exponované lokalitě můžou přitom během dvaceti let přinést firmě stamilióny Kč.

Praha na nájmu získá pouhých 678 tisíc ročně. V případě vypovězení smlouvy pro nemožnost užívání předmětu nájmu z důvodů na straně Prahy 5 by ovšem městská část musela zaplatit společnosti Timsbury Capital, s. r. o. 2 miliony Kč za každý rok před uplynutím smlouvy včetně opce, tedy až 40 milionů (!), plus náhradu všech již vložených investic. Nájemce se přitom zavazuje investovat minimálně 200 milionů. Podle Milana Eibla z Transparency International „… si přitom lze představit mnoho pochopitelných důvodů na straně pronajímatele, pro které by mohlo být nemožné prostor užívat.”  

Lukáš Budín (SZ), bývalý místostarosta a nyní opoziční zastupitel, se ke smlouvě staví kriticky a varuje: „Pokud Timsbury Capital, s. r. o. získá patřičná povolení, Praha 5 se schválením smlouvy vzdala možnosti kontrolovat a ovlivňovat, co se děje na jejím pozemku po dvě dekády, zprivatizovala veřejný prostor, a vystavila se riziku stamilionových pokut, to vše za směšně nízké nájemné. To považujeme za jednoznačně nehospodárné nakládání s obecním majetkem. Rozhodnutí Prahy 5 může být i v rozporu se zákonem. V této věci jsme se proto obrátili na nezávislé právníky a komunikujeme rovněž s Transparency International a senátorem Václavem Láskou. Pokud se naše obavy potvrdí, nezbude nám, než se obrátit na orgány činné v trestním řízení.“

Senátor Václav Láska (SZ), do jehož obvodu spadá právě Praha 5, k tomu říká: „Smlouva se společností Timsbury Capital, s. r. o. je typickou ukázkou toho, kdy si vedení městské části postaví hlavu a bez jakékoli hlubší diskuze zatíží své nástupce nevypověditelným závazkem na dvacet let. Navíc smlouva nepřináší městské části ničeho pozitivního. Jen opravdu minimální přínos z pronájmu pozemku. Naopak jej zatěžuje velmi riskantní smluvní pokutou, která je čtyřikrát vyšší než eventuální výnos z pronájmu pozemku. Upřímně jsem si myslel, že doba takto hazardních, riskantních a nevypověditelných smluv už skončila. Evidentně jsem se však mýlil.“

Naším cílem je zneplatnit tuto smlouvu, aniž by to přineslo Praze 5 finanční ztrátu, protože tato smlouva poškozuje zájmy její a jejích obyvatel. Ještě před získáním plného obsahu smlouvy jsme iniciovali petici proti umístění ruského kola na Smíchově. Uvědomujeme si ovšem smluvní podmínky, ke kterým se Praha 5 zavázala. Budeme apelovat na všechny zastupitele a zastupitelky Prahy 5, aby se k těmto podmínkám vyjádřili a prověřili možnosti zneplatnění smlouvy.

Budeme také iniciovat veřejnou debatu nad oživením náplavky, projednání tématu v příslušných orgánech obce a následné schválení této revitalizace zastupitelstvem tak, aby náplavka skutečně sloužila občanům.

Kontakty:

Lukáš Budín

zastupitel MČ Praha 5, předseda SZ v Praze 5
e- mail: lukas.budin@praha5.cz
tel. 605 58 71 81