26. 8. 2019

Bylo nás nakonec pět: já, Karel, Jirka a na poslední chvíli se k nám připojila dvě děvčata, Jana a Kristýna, která jsme neznali, kontaktoval je facebook.

Práce na kopci Třesina nad Svatým Janem pod Skalou a Hostimí řídil Pavel Skala ze spolku Třesina, který úzce spolupracuje se spolkem Pražská pastvina. Oba spolky tam už 6 let prosvětlují les a obnovují původní lesotep, pro Český kras typickou, aby vyhovoval vzácným druhům kytiček, motýlů a dalšího hmyzu.

Pročistili jsme kus lesa od náletových křovin, aby přes něj motýli mohli migrovat mezi stepními lokalitami, které pro život potřebují. Silně ohroženému Okáči metlicovému se tam letos náramně daří, jejich populace nyní vzrostla z pouhých desítek na stovky, viděli jsme jich spoustu, pářili se a kladli další vajíčka. Oblast bude vyhlášena jako motýlí rezervace.

Další brigádu jsem předběžně domluvil na květen, děvčata prý také přijdou.

Drahomír Bárta

Fotogalerie