29. 1. 2016

Tak nám schválili rozpočet, paní Milerová! A opravdu zastupitelé Prahy 5 se toto úterý sešli na téměř 13hodinové zasedání, jejímž hlavní bodem byl právě rozpočet městské části na letošní rok. Rozpočet na rok 2016 reflektuje naši roční zkušenost s prací na radnici. Nicméně stále se potýkáme s dědictvím minulosti, kdy investiční projekty nebyly připraveny vůbec nebo tak špatně, že se ve finále nedaly technicky realizovat. I díky tomu skončilo loňské hospodaření v přebytku a ušetřené peníze můžeme použít v roce letošním.

Schvalování obecního rozpočtu není jen bitva suchých čísel, ale i lakmusový papírek přístupu vládnoucí koalice k demokracii a otevřenosti. Proto jsme na zastupitelstvu umožnili vystoupení zástupců opozice i nad rámec jednacího řádu. Jeden z opozičních zastupitelů si užil téměř třičtvrtě-hodinový projev k rozpočtu bez přerušení. Velmi otevření jsme byly k i návrhů opozice na doplňující usnesení k rozpočtu, které nám ukládají do zastupitelstva předložit koncepční materiály k bezpečnosti nebo školství. Osobně se snažím nerozlišovat mezi koaličním a opozičním zastupitelem, ale rozlišovat mezi dobrým a špatným nápadem. Tento přístup na zastupitelstvu přijala i celá koalice.

Jsou ale i návrhy opozice, které nemůžeme přijmout. Například návrh na zrušení finanční podpory provozu autobusové lince 123 ze Šmukýřky na Anděl. Překvapivě proti lince 123 hlasovalo 12 zastupitelů z ANO a ODS. Obyvatelé Cibulek tak nyní vědí, kdo stojí na jejich straně, a kdo proti nim.

A nyní ve zkratce k těm suchým číslům:

Výše investic dosahuje hodnoty téměř 230 miliónů korun. Nejvyšší část investic bude směřována na zkvalitnění vybavení našich základních škol. Prioritou je také pokračování přípravy rekonstrukce Kulturního centra Prahy 5 v letohrádku Portheimka a příprava zřízení nového společenského centra v Záhorského ulici na Barrandově. Z finančního pohledu je důležité, že investiční výdaje převyšují dlouhodobé příjmy, což znamená, že z rezervních fondů nebudeme financovat běžné provozní výdaje.

Druhým důležitým znakem rozpočtu na rok 2016 je navýšení částek určených na dotační programy ve všech oblastech. Přičemž toto navýšení je umožněno díky úsporám v běžných výdajích.

V oblastech, které přímo ovlivňují zelení, zmiňme například bytové hospodaření, kde bychom rádi opravili volné malometrážní byty a nabídli je sociálně potřebným.

V oblasti územního rozvoje pokračujeme v přípravách územních studií, které mají dát vizi developerským projektům v rozvojových oblastech. Samozřejmostí je zapojení občanů, kde nejdál jdeme v lokalitě Na Pláni, která se podařila zachránit ze spárů Geosanu a vracíme toto území místním občanům.

Doprava získává nově samostatnou rozpočtovou položku, kde plánujeme připravit a realizovat opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu (včetně pěší a cyklistické dopravy). Dobrou zprávou pro občany Cibulek a Žvahova je, že budeme i v letošním roce přispívat na provoz autobusových linek 123 a 128. Ale o tom už jsem psal výše…

Autobus č. 123 čeká na své cestující v obratišti Na Knížecí

Autobus č. 123 čeká na své cestující v obratišti Na Knížecí