window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

3. 6. 2013

Poslední aktualizace: 13.04.2012

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Pod klamným názvem „Sportovně technické zázemí Radlice“ vydala vedoucí Odboru územního plánování MČ Praha 5 Ing. arch. Eva Čechová v roce 2009 souhlasné územní rozhodnutí o umístění tří bytových domů na pozemcích označených v územním plánu jako SP – plochy sportu.

Zrušen má být tenisový kurt a část parkoviště sloužící návštěvníkům krytých kurtů. Stavby budou přiléhat k zalesněnému územnímu systému ekologické stability, aniž by byly dodrženy požadované odstupy. Nejsou též dodrženy výškové koeficienty běžné pro stavbu domů v této oblasti. Navržené domy s pěti nadzemními podlažími zcela zastiňují nádherné východní panorama Radlic – zalesněný kopec Brabenčák. Tato kauza je smutným příkladem toho, jak snadno lze změnit platný územní plán nezodpovědným jednáním státních úředníků.

Odkazy na další informace

Webové stránky projektu: Obytný soubor Radlice

Významné události a dokumenty

13.04.2012 MHMP: Rozhodnutí o uložení sítí technické infrastruktury „Sportovně technické zázemí Radlice“
28.07.2009 ÚMČ P5: Rozhodnutí o umístění stavby „Sportovně technické zázemí Radlice“

Fotogalerie

Autoři: RNDr. Drahomír Bárta a Mgr. Martina Pokorná