Kategorie: Cyklodoprava

Stav opatření cyklistické infrastruktury

30. 3. 2017  |  Interpelace Rady Městské části Praha 5 Martinou Pokornou 17. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 30. 3. 2017 Rada ÚMČ Praha 5 Věc: Stav opatření cyklistické infrastruktury Vážená rado, na 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 16. 2. 2017 byl při schvalování rozpočtu Zastupitelstvem MČ Praha 5 navýšen rozpočet více»

Plán na bezmotorovou dopravu v roce 2017 na území MČ Praha 5

16. 2. 2017  |  Interpelace radního Tomáše Homoly Martinou Pokornou 16. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 16. 2. 2017 JUDr. Tomáš Homola, radní ÚMČ Praha 5 Věc: Plán na bezmotorovou dopravu v roce 2017 na území MČ Praha 5 Vážený pane radní, světovým trendem vývoje dopravy i urbanismu je humanizace veřejného prostoru. V více»

Legalizace chodníku k předpolí Barrandovského mostu pro cyklisty

22. 11. 2016  |  Interpelace radního Tomáše Homoly Martinou Pokornou 15. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 11. 2016 JUDr. Tomáš Homola, radní ÚMČ Praha 5 Věc: Legalizace chodníku k předpolí Barrandovského mostu pro cyklisty Vážený pane radní, ve své interpelaci se na Vás obracím v záležitosti legalizace skutečného stavu chodníku k předpolí více»

Lávka na Císařskou louku

22. 11. 2016  |  Interpelace radního Tomáše Homoly Martinou Pokornou 15. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 11. 2016 JUDr. Tomáš Homola, radní ÚMČ Praha 5 Věc: Lávka na Císařskou louku Vážený pane radní, obracím se na Vás ve věci výstavby lávky pro chodce a cyklisty na Císařské louce. Projekt klenuté lávky, která více»

Jaký je stav podpory cyklistické a pěší dopravy na Praze 5

22. 9. 2016  |  Interpelace radního Tomáše Homoly Martinou Pokornou 14. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 9. 2016 JUDr. Tomáš Homola, radní ÚMČ Praha 5 Věc: Jaký je stav podpory cyklistické a pěší dopravy na Praze 5 Vážený pane radní, na území Prahy 5 se nachází pět z dvaceti Pražských mostů a více»


Facebook