window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

Zajímá vás, čeho jsme na Praze 5 zatím dosáhli? Není toho málo!
Podařilo se nám mimo jiné:
  • zlevnit roční jízdenku pražské Městské hromadné dopravy na 10 korun denně
  • zahájit práce k odkrytí Motolského potoka, zklidnění dopravy na Plzeňské / Vrchlického a pěšímu přemostění mezi parky Mrázovka a Sacré Coeur
  • zachránit park Kavalírka v Košířích před další výstavbou
  • zpřístupnit občanům zasedání výborů a komisí
  • zavést participativní rozpočet pro projekty občanů a rozklikávací rozpočet
  • podpořit zeleň v době klimatické změny ve strategii a Metropolitním plánu
  • odkoupit železniční staniční budovu v Hlubočepích pro občany Prahy 5
  • založit Pracovní skupinu pro cyklodopravu a zvýšit rozpočet na rozvoj cyklotras
  • snížit rozpočet na starostův golfový turnaj ve prospěch školských akcí pro děti
  • prosadit projekt Obědy do škol pro rodiny ve finanční tísni
Strana zelených v zastupitelstvu Prahy 5 hájí vaše zájmy již několik volebních období a v naší práci na radnici chceme pokračovat. Proto se o vaše hlasy ucházíme i v letošních komunálních volbách, ve kterých se na další čtyři roky rozhodne, jak se nám v naší městské části bude žít. Chcete-li stejně jako my na Praze 5 kvalitně bydlet a žít, volte nás!