window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

Shromáždili jsme zde odkazy na důležité a zajímavé weby – internetové portály, noviny, zpravodaje, servery a stránky vybraných úřadů a občanských sdružení a iniciativ, které se věnují problematice životního prostředí v nejširším slova smyslu. Některé z jejich zpráv, dokumentů, článků a komentářů najdete v tematickém uspořádání na i stránkách našich jednotlivých kauz, ale přemnoho dalších informací jsme nevyužili, přehlédli nebo jsme je k našim kauzám (dosud) nezařadili.

Nabízíme rychlý a přehledný přístup přímo do „ústředí“ těchto informačních zdrojů nebo do jejich částí, které jsou naší mapě tematicky nebo geograficky blízké. Věříme, že to může pomoci samostatně vyhledávat další zajímavé informace, zkrátit si cestu k novým zprávám a třeba i sdílet zkušenosti s jinými občanskými iniciativami v oblasti ochrany přírody, životního prostředí a památek. Anebo tam najít náměty na vycházky za poznáním. Bez poznání totiž chybí zájem a bez zájmu chybí všechno.

Autorům uvedených webových stránek děkujeme za jejich práci, držíme palce a přejeme hodně čtenářů a pokud možno dobrých zpráv. Mgr. Martina Pokorná a RNDr. Drahomír Bárta

Obsah:

1.   Místní občanská sdružení a iniciativy v Praze 5
2.   Místní občanská sdružení a iniciativy v Praze 13
3.   Místní občanská sdružení a iniciativy jinde v ČR
4.   Zpravodaje s působností v Praze 5
5.   Některé zpravodajské servery s působností v Praze a okolí
6.   Poznávací weby – náměty k vycházkám za poznáním v Praze a okolí
7.   Mapy, atlasy, encyklopedie, fotogalerie
8.   Přírodní parky Prahy 5
9.   Organizace a iniciativy, které kontrolují a chrání životní prostředí
10. Organizace a iniciativy, které usilují o rozvoj občanské společnosti
11. Iniciativy podporující zdravý životní styl
12. Vybrané weby radnice Praha 5
13. Weby některých úřadů hl. m. Prahy
14. Územní plánování
15. Weby některých centrálních úřadů
16. Důležité zkušenosti
 z „občanské sebeobrany“
17. Ochrana památek
18. Cesty, cyklotrasy, chodníky
19. Doprava
20. Volby

 

1. Místní občanská sdružení a iniciativy v Praze 5

Občanské sdružení Spiritka
Občanské sdružení Hřebenka
Občanské sdružení Občané pro Prahu 5
Občanské sdružení Zdravá Pětka
Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova
Klub přátel starého Smíchova
Občanské sdružení Přátelé Buďánek též facebook
Občanské sdružení Za záchranu parku Kavalírka, druhý web OS
Občanské politické hnutí Živá Praha 5
Občanská iniciativa Zachovat, opravit, nebourat železniční most – industriální ikonu Prahy
Spolek Zdravý rozum – usiluje o udržení kvality života v okolí Vltavy
Spolek Za lepší Smíchov
Občanské sdružení Za život lidskej
Občanské sdružení Za krajinu kolem nás
Občanské sdružení Košířská cibulačka
Občanské sdružení Cibulka
Občanské sdružení Měchurka
Občanské sdružení Jinonice – Vidoule
Spolek Jinonice
Sdružení Pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po Šalamounku
Občanské sdružení Ekologická a humanitární služba občanů Na Farkáně (EHSONF)
Občanské sdružení Přátelé Malvazinek
Spolek Za zelené Malvazinky
Občanská iniciativa Nová Nikolajka a Za zelenou Nikolajku
Občanské sdružení Spolek rodičů a přátel při MŠ Radlická
Občanské sdružení Praha 5 Radlice
CHODRA Praha – Chodci Radlic
Občanské sdružení Prokopovo
Občanské sdružení Přátelé Prokopského údolí
Iniciativa Prokopák
Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí
Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí
Občanské sdružení Dalejský strážce
Občanské sdružení pro rozvoj sídliště Barrandov
Spolek Na Ochranu Přírody SNOP – Barrandov
ZO ČZS Pod Majerovic
Občanská iniciativa Radotínská a Zbraslavská jezera
ZaPět – platforma občanských sdružení Prahy 5

2. Místní občanská sdružení a iniciativy v Praze 13

Občanské sdružení Motolský Ordovik
Občanské sdružení Bellušova ulice
Občanské sdružení Stodůlky – Háje
Občanské sdružení Velká Ohrada
Občanské sdružení Mládí
Občanské sdružení Mohylova a Zvoncová
Občanské sdružení pro Lužiny
Občanské sdružení Zelené Lužiny
Občanské sdružení Za Ovčí Hájek krásnější
Občanské sdružení Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města Spolek 13

3. Místní občanská sdružení a iniciativy jinde v ČR

Tady není developerovo – Iniciativa za ochranu přírody a kulturního dědictví na Praze 3
Praha 4 společně – Stránka kontaktů spolků a subjektů Prahy 4 – aby o sobě věděly a mohly si psát
Praha6.org – doména zaregistrovaná pro potřeby všech spolků a občanských iniciativ v Praze 6
Společně pro desítku – neformální iniciativa občanských sdružení i jednotlivců Prahy 10
Zaostřeno na desítku – veřejný informační portál, sleduje veřejné dění a radnici MČ P10
Občanské sdružení Zelené Roztyly – Praha 11
Hnutí pro Prahu 11 oficiální web
Občanský zpravodaj pro Prahu 14
Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR
Občanské sdružení Nádraží nedáme!

4.  Zpravodaje s působností v Praze 5

Kauza na konci tunelu – necenzurovaný internetový časopis pro Prahu 5 – do r. 2007 Pražskáštětka.cz, od r. 2008 Kauza5.cz
Klub přátel starého Smíchova
Malé dějiny Smíchova a Košíř

5.  Některé zpravodajské servery s působností v Praze a okolí

Sekce Regiony Aktuálně.cz Praha
Sekce Regiony ČT Praha
Sekce Životní prostředí Českého rozhlasu
E15.cz
iDnes.cz Sekce Praha a Střední Čechy
Mladá fronta
Krajské noviny Praha
Lidovky.cz
Novinky.cz Sekce Domácí a Praha 5
Pražský Deník.cz Zprávy z regionu
5plus2.cz
Česká pozice
7.G Sedmá generace – společensko-ekologický časopis
Časopis Alternativní energie – obnovitelné zdroje energie a energeticky úsporná opatření

6.  Poznávací weby – náměty k vycházkám za poznáním v Praze a okolí

Vycházka Staré Radlice – Farkáň – Malvazinky spolku EHSONF
Praha neznámá
– virtuální cestování
Cestovatel.cz – turistická oblast Praha
Praha Matka měst
Místa u nás (krásná, tajemná i zapomenutá, která neztrácí svého Genia Loci)
Zapomenutá místa Prahy
Židovské památky v Praze
Praha stověžatá – 100 virtuálních prohlídek z pražských věží
Rozhledny – Praha a Středočeský kraj
Slavnévily.cz Společenství přátel architektury
Pražské kašny
Časopis Think.cz
Pražské přírodní parky
Pražské kostely, kaple, synagogy a další církevní objekty na Praze 5
Zelená mapa Prahy
Praha zelená – seznam parků a zahrad a informace o nich
Pražské památné stromy a mapa

7.  Mapy, atlasy, encyklopedie, fotogalerie

Arnika: Stavební mapa Prahy – největší projekty projednávané v rámci změn územního plánu
Atlas životního prostředí

Mapa katastrálních území
Wikipedia.org
Wikipedia – Části Prahy – katastrální území a městské části
Průvodce Atlas Česka
Hrady a zámky České republiky
Zaniklé obce a objekty po roce 1945
Fotodokument.cz Praha 5
Virtuální prohlídky České republiky
Panoramatický výhled z Žižkovské televizní věže
Online encyklopedie Prahainfo.cz
Geoportál Praha – Geografická data Prahy na jednom místě
Supermarkety v Praze 5 ? Skoro žádné.

8. Přírodní parky v Praze 5

Vyhlášení území klidu Košíře – Motol Vyhláška hlavního města Prahy č. 3/1991
Mapa Přírodního parku Košíře – Motol
Wikipedie: Přírodní park Košíře – Motol 
Informace o Přírodním parku Košíře – Motol
Pražské přírodní parky – Přírodní park Košíře – Motol
Mapa stavebních záměrů na území Přírodního parku Košíře – Motol a v těsném sousedství 2013 (3,2 MB)
Národní přírodní památka Barrandovské skály

9.  Organizace a iniciativy, které kontrolují a chrání životní prostředí

ČSOP – Český svaz ochránců přírody
Arnika – nezisková organizace která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí
Ekologický právní servis
Nadace Via
Auto*Mat – iniciativa pro lepší život ve městě
Ekolist.cz vydávaný občanským sdružením BEZK a podporovaná ČSOP
Společnost pro trvale udržitelný život STUŽ
PragueWatch.cz – Praha pod lupou
Ateliér pro životní prostředí – právní poradna pro obyvatele Prahy 11
Otevřený portál životního prostředí
CENIA Česká informační agentura životního prostředí
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Zvonečník – ekologická platforma při ČSSD
Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. – aby modrá zůstala zelená
Místo pro přírodu
Oficiální stránka Aarhuské úmluvy v České republice
Děti Země
Příroda.cz – fórum pro přírodu, ekologii, život…
Třídění odpadu.cz – na odpady a životní prostředí s rozumem a taky s humorem
Spojená občanská sdružení SOS Praha
Portál hlavního města Prahy Monet.cz
CDE – Centrum pro dopravu a energetiku
Zelený kruh – Asociace ekologických organizací
Pražské matky – občanské sdružení usilující o zlepšení životního prostředí, bezpečnost dopravy… též zde
EnviWeb.cz – pro odborníky v oboru životní prostředí
Enviport – otevřený portál životního prostředí
Databáze environmentálních služeb a výrobků
Ekologický institut Veronica a jejich Ekomapa
CZ Biom – České sdružení pro biomasu
Ecomonitor – databáze článků o životním prostředí
Ekologové.cz – ekologie v každodenní praxi
Cenyenergie.cz – porovnání cen energie, plyn, vody a tepla
EkoFutura, o.s. – ekologický časopis a akce
GeoWeb – geologický informační server
Hybrid.cz – problematika alternativních pohonů
Atlas zařízení využívajících obnovitené zdroje energie
Změna klimatu a jejich kalkulačka uhlíkové stopy
Invaze v naší přírodě
Ekoporadna Ekobrána
Společnost pro ochranu půdy
Eko poradna – poradce v ochraně životního prostředí
Portál Chodci sobě – nahlášení problémů, se kterými se setkáváte jako chodci na svých cestách Prahou (podněty nahlášené na Praze 5)
Nadace Partnerství – Lidé a příroda
Agora Central Europe – zlepšení komunikace a spolupráce mezi občany a radnicemi a zájem občanů o věci veřejné s cílem zvýšení politické kultury v ČR
Bič na černé skládky – Zmapujto.cz

10. Organizace a iniciativy, které usilují o rozvoj občanské společnosti

Oživení – prosazuje principy transparentní veřejné správy a udržitelného rozvoje, Manuál pro dobré radniční periodikum
Nadační fond proti korupci Naši politici
Občanské sdužení 
Econnect – podpora a posila činnosti a spolupráce NNO
Asociace občanských poraden
Informace pro všechny – požádejte o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Otevřete.cz – web pro otevřenost veřejné správy
Náš stát – web, který umožňuje kontrolovat práci politiků a úředníků, zlepšovat naše okolí a aktivně se podílet na veřejném životě.
Iniciativa Pražské fórum – usiluje o otevřený magistrát, který komunikuje s občany
Iniciativa Ladíme Prahu – chce vytvářet kreativní partnerství mezi obč. iniciativami, zkvalitňovat městský prostor, zlepšovat vztahy mezi lidmi, podporovat participaci obyvatel na správě města

11. Iniciativy podporující zdravý životní styl

Prahou na kole (též vyhledávač tras)
NaKole.cz – cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Česko jede – komplexní podporu cykloturistiky a dalších sportů v ČR
Nazeleno.cz –  zdravý životní styl, moderní způsob života a úspora energie
Bio-info – Informační portál pro ty, kteří žijí bio
Farmářské tržiště a Mapa farmářských tržišť v Praze na Portálu hl. m. Prahy
Projekt CEFF (Certified E-Friendly Food) – pomoc spotřebitelům při výběru potravin bez konzervantů, umělých barviv, sladidel a glutamátu
Biomamka.cz
BICY – Cities and Regions for cycling
Cyklostrategie – Info o cyklodopravě a cykloturistice v ČR
6000kroků.cz – 6 000 kroků denně změní váš život

12.  Vybrané weby radnice Praha 5

Usnesení Rady MČ Praha 5
Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5
Úřad městské části Praha 5 a jeho Info centrum
Úřední deska Stavebního úřadu v Praze 5
Videozáznamy ze zasedání zastupitelstva MČ Praha 5
Interpelace na zasedání zastupitelstva MČ Praha 5
Petice
Usnesení a zápisy komise územního rozvoje
Pětka pro vás – oficiální měsíčník městské části Praha 5 a jeho internetový archiv
Almanach volnočasových aktivit v Praze 5
Almanach řemesel a služeb v Praze 5
Almanach restaurací v Praze 5

13.  Weby některých úřadů hl. m. Prahy

Portál hl. města Prahy
Vyhledávání v úřední desce hlavního města Prahy
Odbor památkové péče MHMP
Odbor územního rozvoje MHMP
Archiv dokumentů k zasedání ZHMP
Dotazy – na problémy Prahy je možné se ptát radních on-line

14.  Územní plánování

Útvar rozvoje Hlavního města Prahy
územní plánování
postup pořizování a účast veřejnosti
navrhněte sami lokalitu
georeport – limity využití území – možnost získat o zvolené lokalitě maximum informací
Portál územního plánování
Pražské stavební předpisy
Výkresy územního plánu
Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území Hlavního města Prahy – výklad pojmů
Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy
Metodický pokyn k Územnímu plánu HMP (1. 11. 2002, 3,2 MB)
Změny územního plánu
Vyhledávání změn územního plánu
Výbor pro územní rozvoj ZHMP
Ekologický právní servis – poradna: Co je to EIA a SEA ?

Arnika: Kde najdete změny územního plánu? – mapa změn, termíny projednávání a mnoho dalších informací
Arnika: Změny územního plánu
Arnika: Databáze změn územního plánu Prahy
Arnika: Diskusní fórum k územnímu plánování

15.  Weby některých centrálních úřadů

Nahlížení do Katastru nemovitostí
Ministerstvo životního prostředí ČR
Databáze dokumentů EIA (posuzování vlivů záměrů na životní prostředí)
Česká inspekce životního prostředí
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

16. Důležité zkušenosti  z „občanské sebeobrany“

MHMP: Lidé mohou dávat připomínky k záměrům, které se dříve projednávaly neveřejně (7. 3. 2017)
Ústavní soud: Občanská sdružení mohou požadovat zrušení územního plánu a stavebních řízení (10. 6. 2014)
Arnika: Prohra magistrátu: Razítko schvalující 221 nových bytů bylo nezákonné, potvrdil soud (4. 6. 2014)
iDnes.cz: Aktivisté porazili město a developera, soud zrušil úpravu územního plánu (26. 5. 2014)
Aktuálně.cz: Developer hrozí muži: Škodíte nám, bude vás to stát miliony (20. 5. 2014)
Rada MHP: Koeficient podlahové plochy už nejde zvyšovat pouhou „úpravou územního plánu“
E15: Českým stavbám hrozí unijní stopka – co vadí Bruselu na české úpravě EIA (3. 3. 2014)
Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním: Hlavní zasady při organizování petiční akce
Arnika vyzývá poškozené nadměrnou výstavbou: Žalujte magistrát, pomůžeme vám (24. 2. 2014)
Arnika: Noční můra developerů: možná budou muset bourat patra (18. 1. 2014)
Respekt: Příliš_mnoho pater – Češi se učí bojovat s budovami, které ničí okolí jejich domovů (20. 1. 2014)
E15.cz: Lidé se mohou bránit čachrování s územním plánem, rozhodl soud (29. 12. 2013)
Celé zastupitelstvo bylo odsouzeno, obec prodávala pozemky za pětikorunu
(16. 12. 2013)
Za okny jim má vyrůst osmipatrový dům. Soud řeší obranu (24. 7. 2013)
Referendum občanů Prahy 7 o nové radnici (13. 12. 2012)
Již rok pomáhá občanům bezplatná právní poradna (květen 2013)
E15: Opomenutý účastník řízení může zkomplikovat stavbu (23. 8. 2010)
Právnické fórum: Opomenutý účastník stavebního řízení (12. 5. 2010)
Adv. kancelář bpv Braun Partners – poradna: Okruh účastníků územního a stavebního řízení (prosinec 2010)
Ekologický právní servis: Účast společenství vlastníků jednotek v územním řízení (22. 1. 2009)
Ekologický právní servis: Jak dosáhnout vyhlášení místního referenda? (1. 1. 2014)
Stavocentrum.cz: Co to je a jaká jsou ochranná pásma (12. 1. 2005)
Kurzy.cz – vyhledávání vztahů osob a firem
Soudní znalci v oboru stavebnictví

17. Ochrana památek

Klub Za starou Prahu
Legislativa ochrany památkového fondu na území hl. m. Prahy
Vyhláška hl. m. Prahy č. 10/1993 o památkových zónách Prahy a podmínkách jejich ochrany
iHned.cz: Stát chce znárodňovat opuštěné budovy. Umožní to věta nového občanského zákoníku
Novinky.cz: Lidé, kteří se dlouhodobě nestarají o nemovitost, o ni mohou přijít
Odbor památkové péče MHMP: Sledované památky a objekty na území Prahy 5
Monumenta viva – prohlášení proti omezení prostředků na obnovu a záchranu nemovitého kulturního dědictví

 18. Cesty, cyklotrasy, chodníky

Chodci sobě
Cyklisté sobě

Prahou na kole
Praha na kole
Pražské cyklostezky – Praha 5
Cyklodoprava Praha 5
Akční plán rozvoje cyklistické infrastruktury Městské části Praha 5 – video
Česko jede
Cyklistická doprava – národní strategie rozvoje
Cyklostrategie – brána k informacím o cyklodopravě a cykloturistice v ČR
Klaudy – web o cykloturistice, značení cyklotras
Cycle Copenhagen , Copenhagenize.com – Dánsko
Bicy – Itálie
Wellington Region Cycleways – Nový Zéland

19. Doprava

Portál hlavného města Prahy – doprava
Trolejbusy v Praze
TSK – doprava Praha
Státní fond dopravní infrastruktury
http://www.urm.cz/cs/

 20. Volby

Český statistický úřad –  výsledky voleb a referend
Portál územního plánování HMP – pohodlně k volbám
Výsledky parlamentních voleb v Praze po obvodech a volebních okrscích