window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

Kategorie: Metropolitní plán

Setkání s občanskými iniciativami a spolky k návrhu Metropolitního plánu 25. 6. 2018

20. 6. 2018  |  Rádi bychom vás pozvali na další setkání k prvnímu kolu projednání návrhu nového územního plánu Prahy – Metropolitnímu plánu. Setkání náměstkyně primátorky Petry Kolínské s občanskými iniciativami a spolky se uskuteční 25. 6. 2018 od 18:00 v Sále architektů na Staroměstské radnici, Praha 1, 4. patro. Tématem setkání bude zhodnocení obsahu více»

Harmonogram projednání návrhu Metropolitního plánu na Městské části Praha 5

25. 4. 2018  |  Harmonogram připomínkovacího procesu návrhu Metropolitního plánu schváleného na zasedání Výboru územního rozvoje dne 24. 4. 2018: Předání návrhu Metropolitního plánu MČ P5 pořizovatelem 16. 4. 2018 (60 dnů před Společným jednáním), svěšeno z úřední desky bude 11. 6. 2018 Interní jednání se zpracovatelem, vyhodnocení připomínek ke konceptu a problémových lokalit více»

Náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ) k návrhu Metropolitního plánu

16. 4. 2018  |  Vyjádření Petry Kolínské k návrhu Metropolitního plánu: Vážení, v souvislosti se zveřejněním oficiálního návrhu nového územního plánu si dovolím zmínit zde několik doporučení: 1) přednostně sledujte webovou stránku POŘIZOVATELE (Odbor územního rozvoje), který je zodpovědný za splnění zákonných náležitostí projednávání návrhu a má informace vždy jako PRVNÍ a věcně správné více»

Metropolitní plán hl. města Prahy

17. 3. 2018  |  Připomínky k MPP podejte do 26. 7. 2018 ! Metropolitní plán hlavního města Prahy (dále MPP) je jedním z nejkontroverznějších témat současné Prahy. V platnost by měl vstoupit v roce 2020. Území Prahy by měl do značné míry deregulovat. Současně platný územní plán podrobně reguluje zejména funkční využití území. Podrobně rozlišuje více»

Připomínky ZO SZ Praha 5 k Zadání Metropolitního plánu

19. 4. 2013  |  (Praha 10. 4. 2013 – Tisková zpráva Strany zelených) Ve čtvrtek 11. 4. končí termín pro podání připomínek k návrhu zadání Metropolitního plánu pro městské části, veřejnost má na připomínky ještě týden. Zelení upozorňují na hlavní rizika návrhu zadání, kterými jsou vytváření příležitostí pro korupci, nadřazení soukromých zájmů nad veřejnými, více»


Sledujte nás na Facebooku