window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

Kategorie: Interpelace zastupitelů

Retence dešťových vod Studie Na Pláni

28. 9. 2018  |  Interpelace starosty Pavla Richtera Martinou Pokornou 26. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 11. 9. 2018 Ing. Pavel Richter, starosta MČ P5 Věc: Retence dešťových vod Studie Na Pláni Vážený pane starosto, obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci dopisu spolku Za zelené Malvazinky více»

Používání herbicidu Roundup na území MČ Praha 5 (druhá interpelace)

11. 9. 2018  |  Interpelace místostarosty Martina Slabého Martinou Pokornou 26. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 11. 9. 2018 Martin Slabý 1. zástupce starosty ÚMČ Praha 5 Věc: Používání herbicidu Roundup na území MČ Praha 5 (druhá interpelace) Vážený pane místostarosto, obracím se na vás jako na radního pro veřejný prostor znovu ve více»

Dopravní napojení budov ČSOB

19. 6. 2018  |  Interpelace radního Tomáše Homoly Martinou Pokornou 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19. 6. 2018 JUDr. Tomáš Homola Radní ÚMČ Praha 5 Věc: Dopravní napojení nových budov ČSOB v Radlické ulici na stávající dopravní infrastrukturu Vážený pane radní, obracím se na vás jako na radního pro dopravu ve více»

Aplikace GDPR na MČ Praha 5

19. 6. 2018  |  Interpelace radního Radomíra Palovského Martinou Pokornou 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19. 6. 2018 RNDr. Radomír Palovský CSc. Radní ÚMČ Praha 5 Věc: Aplikace GDPR na MČ Praha 5 Vážený pane radní, obracím se na vás jako radního pro IT, počítačovou bezpečnost a bezpečnost úřadu ve věci v více»

Používání herbicidu Roundup na území MČ Praha 5

19. 6. 2018  |  Interpelace místostarosty Martina Slabého Martinou Pokornou 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19. 6. 2018 Martin Slabý 1. zástupce starosty ÚMČ Praha 5 Věc: Používání herbicidu Roundup na území MČ Praha 5 více»


Sledujte nás na Facebooku