window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

20. 12. 2017

Interpelace radního Martina Damaška Martinou Pokornou

22. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19. 12. 2017

Bc. Martin Damašek,
radní MČ P5

Věc: Dvoukolové hodnocení záměrů pronájmu prostor sloužících k podnikání a obnovení činnosti poradního orgánu Rady MČ Komise obchodních aktivit

Vážený pane radní,

obracím se na Vás jako na radního MČ Praha 5 s gescí majetek, obchodní aktivity (nebytové prostory), investice, zahraniční vztahy ve věci dvoukolového hodnocení záměrů pronájmu prostor sloužících k podnikání a obnovení činnosti poradního orgánu Rady MČ Komise obchodních aktivit.

Děkuji Vám za odpověď na interpelaci ve věci zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno. V souvislosti s tímto záměrem pronájmu byste chtěl vybrat nájemce “způsobem „dvoukolovým“, kdy speciálně ustavená komise posuzuje atraktivitu podnikatelského záměru a jeho vhodnost pro danou lokalitu a nebytový prostor.”, a tak “zevrubně” posoudit podnikatelské záměry zájemců “jak z hlediska atraktivity podaných podnikatelských záměrů, tak z hlediska vhodnosti jejich umístění do předmětného prostoru.”

Ptám se Vás, pane radní:

 • Kolik bylo vyhlášeno jednokolových výběrových řízení záměrů pronájmu prostor sloužících k podnikání od roku 2014? Prosím o počty za každý jednotlivý rok.
 • Kolik bylo vyhlášeno dvoukolových výběrových řízení záměrů pronájmu prostor sloužících k podnikání od roku 2014?
  • V usneseních Rady MČ jsem nenašla za rok 2014 a 2015 žádný.
  • Za 2016 tři záměry – pronájem celé budovy, areálu se stavebními objekty a pět podlaží budovy na náměstí Kinských. Což jsou všechno větší objekty.
  • Za rok 2017 jsem našla šest v Nádražní ulici, Štefánikově, Vítězné, na Arbesově náměstí, což jsou dopravní a pěší tepny v obchodním “centru” Prahy 5, místa lukrativní a exponovaná.
  • Nikoli tedy buď malé prostory nebo postranní ulice či dvory.
 • Jaké procento činí dvoukolová výběrová řízení z celkového počtu řízení?
 • Pokud zjistíte, že všechny záměry jsou stejně “přínosné”, bude dalším výběrovým kritériem cena?

V odpovědi na interpelaci jste napsal: “Věřím, že posouzení atraktivity a vhodnosti podnikatelských záměrů pro tento objekt by se měla zhostit širší komise zastupitelů.” To byste možná raději neměl vůbec zmiňovat. Nemusely by se řešit speciální komise, pokud byste nezrušili Komisi obchodních aktivit, která fungovala právě pro tyto účely. Bohužel Komise obchodních aktivit byla shodou okolností zrušena poté, co se negativně vymezila proti uzavření smlouvy s Timsbury Capital, s. r. o., aneb naše slavná pětková kauza vyhlídkového kola. Hrozba výstavby ruského kola na nábřeží ale snad již pominula, tak byste mohl podnítit znovuobnovení této komise, abychom nemuseli tvořit nějaké speciální.

Ptám se Vás, pane radní:

 • Zasadíte se o opětovný vznik poradního orgánu RMČ, tedy komisi obchodních aktivit, která by se znovu začala zabývat pronájmy obchodních prostor, aby se tato agenda začala opět řešit transparentně?

Předem děkuji za písemnou odpověď.
Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 19. 12. 2017

Odpověď na interpelaci