window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

Kategorie: Jan Martinec

Nedodržování paragrafu 89, odstavce 1, písmena d) zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze

21. 11. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem Vážený pane starosto, paragraf 89, odstavec 1, písmeno d) zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze zákon o 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze říká: „(1) Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených tímto nebo zvláštním zákonem. Dále je zastupitelstvu více»

Zákon č. 305/2013 – „radniční periodika“

21. 11. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem Vážený pane starosto, dne 1. listopadu 2013 nabyl účinnosti zákon č. 305/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem došlo více»

Hazard potřetí – dopis z MHMP, soudní spory, problematická místa

21. 11. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem Vážený pane starosto, vámi vedená radnice zařadila do seznamu kasin povolených k provozování na Praze 5 kasina, která se nachází na místech, která odporují kritériím vyhlášeným MHMP (seznam kasin viz moje interpelace ze dne 12. 9. 2013). V bodu 2e „Pravidel pro výběr míst, kde více»

Princip „nulové tolerance k hazardu na území městské části Praha 5“

16. 5. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem Na území MČ Praha 5 je podle našich informací v cca 100 provozovnách přibližně 1 000 tzv. výherních loterijních terminálů a výherních hracích přístrojů (VLT, VHP). Na Praze 5 bylo nalezeno i několik nelegálních heren, které se vydávají za občanská sdružení či privátní více»

Situace ZŠ Grafická, její budoucnost a podpora

14. 3. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem ZŠ Grafická je v současné situaci v nezáviděníhodné situaci. Potřebovala by podporu, místo toho má nejistotu. Rada MČ nejdříve zrušila zápis do školy, aby jej po změně starosty v prosinci roku 2012 zase povolila. Tyto změny a z toho vyplývající nejistota, škole rozhodně více»

Školský areál na Žvahově – nová situace, nejistá budoucnost

14. 3. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem Dne 7. března 2013 vyhlásil Ústavní soud „nález“ – závazné stanovisko k žalobě Městské části Praha 5 proti konzervatoři Taneční centrum Praha (TCP): – rozsudky Obvodního soudu Prahy 5, odvolacího Městského soudu v Praze a Nejvyššího soudu ČR o neplatnosti nájemní smlouvy a více»

Zveřejnění auditů, analýz a studií pořízených MČ v celkové hodnotě bezmála 14 miliónů Kč

11. 12. 2012  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem Rada MČ zadala vypracování řady auditů, analýz a studií z veřejných prostředků radnice. Dodnes nejsou studie, analýzy a audity přístupné všem zastupitelům na intranetu a nejsou ani zveřejněny. Za studie, analýzy a audity níže vyjmenované zaplatila radnice celkem téměř 14 miliónů Kč. „Přehledový více»


Sledujte nás na Facebooku