window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

Kategorie: Martina Pokorná

Retence dešťových vod Studie Na Pláni

28. 9. 2018  |  Interpelace starosty Pavla Richtera Martinou Pokornou 26. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 11. 9. 2018 Ing. Pavel Richter, starosta MČ P5 Věc: Retence dešťových vod Studie Na Pláni Vážený pane starosto, obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci dopisu spolku Za zelené Malvazinky více»

Používání herbicidu Roundup na území MČ Praha 5 (druhá interpelace)

11. 9. 2018  |  Interpelace místostarosty Martina Slabého Martinou Pokornou 26. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 11. 9. 2018 Martin Slabý 1. zástupce starosty ÚMČ Praha 5 Věc: Používání herbicidu Roundup na území MČ Praha 5 (druhá interpelace) Vážený pane místostarosto, obracím se na vás jako na radního pro veřejný prostor znovu ve více»

Setkání s občanskými iniciativami a spolky k návrhu Metropolitního plánu 25. 6. 2018

20. 6. 2018  |  Rádi bychom vás pozvali na další setkání k prvnímu kolu projednání návrhu nového územního plánu Prahy – Metropolitnímu plánu. Setkání náměstkyně primátorky Petry Kolínské s občanskými iniciativami a spolky se uskuteční 25. 6. 2018 od 18:00 v Sále architektů na Staroměstské radnici, Praha 1, 4. patro. Tématem setkání bude zhodnocení obsahu více»

Dopravní napojení budov ČSOB

19. 6. 2018  |  Interpelace radního Tomáše Homoly Martinou Pokornou 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19. 6. 2018 JUDr. Tomáš Homola Radní ÚMČ Praha 5 Věc: Dopravní napojení nových budov ČSOB v Radlické ulici na stávající dopravní infrastrukturu Vážený pane radní, obracím se na vás jako na radního pro dopravu ve více»

Aplikace GDPR na MČ Praha 5

19. 6. 2018  |  Interpelace radního Radomíra Palovského Martinou Pokornou 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19. 6. 2018 RNDr. Radomír Palovský CSc. Radní ÚMČ Praha 5 Věc: Aplikace GDPR na MČ Praha 5 Vážený pane radní, obracím se na vás jako radního pro IT, počítačovou bezpečnost a bezpečnost úřadu ve věci v více»

Používání herbicidu Roundup na území MČ Praha 5

19. 6. 2018  |  Interpelace místostarosty Martina Slabého Martinou Pokornou 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19. 6. 2018 Martin Slabý 1. zástupce starosty ÚMČ Praha 5 Věc: Používání herbicidu Roundup na území MČ Praha 5 více»

Zeleným se podařilo prosadit zásadní změny v transparenci radnice na Praze 5

29. 4. 2018  |  V první polovině volebního období 2014-2018, kdy se Zelení podíleli na vedení města, v programovém prohlášení Rady Městské části Praha 5 ze dne 14. 4. 2015 bylo jasně řečeno: “Kompletní záznamy a podklady k jednání rady, zastupitelstva, komisí a výborů zveřejníme na nových webových stránkách včetně videozáznamů z jednání zastupitelstva.” více»

Harmonogram projednání návrhu Metropolitního plánu na Městské části Praha 5

25. 4. 2018  |  Harmonogram připomínkovacího procesu návrhu Metropolitního plánu schváleného na zasedání Výboru územního rozvoje dne 24. 4. 2018: Předání návrhu Metropolitního plánu MČ P5 pořizovatelem 16. 4. 2018 (60 dnů před Společným jednáním), svěšeno z úřední desky bude 11. 6. 2018 Interní jednání se zpracovatelem, vyhodnocení připomínek ke konceptu a problémových lokalit více»


Sledujte nás na Facebooku