window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

15. 11. 2021

Zelení na Praze 5 se připojili ke společnému prohlášení ohledně ochrany zahrádkářské kolonie Pod Majerovic. Ochrana zeleně a podpora zahrádkářských kolonií coby vzácných center přírodní rozmanitosti, potravinové soběstačnosti i komunitního života je přirozeným tématem našeho programu.

Společně chraňme Pod Majerovic

Zahrádkářské osady jsou aktivní součástí ochrany přírody v Praze.  Vyrostly v nich generace lidí s pozitivním vztahem k přírodě.  Jsou zelenými ostrovy uvnitř velkoměsta.  Představují také jeden z příkladů řešení „města krátkých vzdáleností“ . Lidé za pobytem v přírodě nemusí jezdit  desítky kilometrů autem mimo město a vesměs si vystačí s MHD.

Zahrádkářská osada Pod Majerovic, založená před 66 lety na pozemcích  Hlavního města Prahy, se již devatenáct  let potýká s neomalenou snahou  o vystěhování ze strany nových vlastníků pozemků, která již vedla k devastaci části osady. Níže podepsané strany a hnutí tímto prohlášením deklarují vůli osadu zachovat i pro příští generace a bránit snahám její pozemky zastavět.

Osada Pod Majerovic leží na jižním svahu při  severozápadním vstupu do  přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Skvělá poloha je zřejmě jedním  z důvodů snahy o vystěhování osady. Podpora zachování osady je  krokem k ochraně celého přírodního parku a je tedy v souladu se Strategií rozvoje MČ Praha 5 do roku 2031 (prioritní osa Územní rozvoj, životní prostředí, veřejný prostor a doprava), kterou přijalo  zastupitelstvo  MČ Praha 5 v červnu 2021.

Podporou Pod Majerovic chráníme  i ostatní zahrádkářské osady v Praze. Tato snaha rozhodně stojí za to a stala se společným cílem politických subjektů, které znají hodnotu dohody v podstatných věcech veřejného zájmu.

Podporující strany a hnutí:

  • KDU-ČSL
  • Strana Zelených
  • SEN 21
  • Piráti
  • Praha 5 Sobě
  • Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském a Dalejském údolí

Více na našem webu Pod Majerovic a na www.podmajerovic.cz a