11. 2. 2014

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Kauza se táhne už řadu let. Buldozery zničily zahrádkářskou osadu na parelách č. 1225/1, 1227, 1228, 1229/1 k.ú. Jinonice, spekulanti s pozemky tahají zahrádkáře po soudech. Zahrádkáři se houževnatě brání: „V našem odporu proti skupince zdivočelých predátorů jsme v podstatě stále osamoceni. Naše demokratické zřízení v této věci zcela zřetelně selhává. Stále hledáme silného partnera, který by nám pomohl. Pomůžete snad vy? My tu stále jsme a připomínáme, že proti zlu a násilí se musí bojovat a nic nevzdávat!“

Dne 25.6.2019 náš dlouholetý člen Ondřej Velek vystoupil jako občan na jednání zastupitelstva MČ P5 a navrhl zastupitelům, osvojit si pro zářijové zastupitelstvo návrhy usnesení a úkolů:
Zastupitelstvo P5 ukládá
1/ předsedům relevantních poradních orgánů ZMČ a RMČ projednat návrh výkupu pozemků osady Pod Majerovic od soukromých spekulantů s pozemky do veřejné domény pro vnitroměstskou rekreaci Praze 5 a 13.
2/ starostovi P5 předjednat s primátorem Prahy podmínky výkupu pozemků osady Pod Majerovic pro vnitroměstskou rekreaci.
3/ starostovi P5 v součinnosti s tajemníkem ÚMČ a relevantními odbory zajistit větší právní tlak na nezodpovědného vlastníka pozemků (firmu IBG) proti nelegálnímu skládkování odpadů na pozemcích osady Pod Majerovic.

Odkazy na další informace

Český zahrádkářský svaz – Zahrádkářská osada Pod Majerovic, o.s.
ZO Pod Majerovic – vznik a historie – „dějepis osady“ Díl I 1955 – 2005
ZO Pod Majerovic – vznik a historie – „dějepis osady“ Díl II 2005 – dodnes

Významné události a dokumenty

26.05.2019 Výbor ZO ČSZ Pod Majerovic: Otevřený dopis
26.05.2019 ZO ČSZ Pod Majerovic: Zpráva o činnosti výboru ZO pro 13. veřejnou členskou schůzi
26.05.2019 ZO ČSZ Pod Majerovic: Pozvánka na 13. veřejnou členskou schůzi
04.04.2019 ZO ČSZ Pod Majerovic: Příspěvek na zasedání Rady sdružení ČZS Praha – město
13.08.2016 ČT magazín Z metropole: Zahrádkářská kolonie Motorlet – pozoruhodná reportáž
11.02.2014 ZO Pod Majerovic: Žádost o vykoupení pozemků pro obnovu městské zahrádkové osady (ekocentra)
11.10.2011 Rada MČ P5: Nesouhlasí s podnětem na pořízení změny ÚP žadatele IBG, s. r. o.
05.07.2011 iPětka.cz: Nekonečná válka o zahrádky
únor 2011 Pražan: Ruský podnikatel se snaží zlikvidovat jinonické zahrádkáře
24.01.2011 ZO Pod Majerovic:  Jak Magistrát hl. m. Prahy přišel o své historické pozemky…
05.09.2010 Kauza5.cz: Chráněné Prokopské a Dalejské údolí (též s reportáží o zahrádkářské kolonii)
30.09.2009 ČT Nedej se: video Další příběh ohrožené přírody a lidí (též s reportáží o zahrádkářské kolonii)

Fotogalerie


Autoři: Mgr. Martina Pokorná a RNDr. Drahomír Bárta