Kategorie: Interpelace zastupitelů

Charitativní golfový turnaj

23. 6. 2016  |  Interpelace starosty Radka Klímy Martinou Pokornou 13. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 23. 6. 2016 MUDr. Radek Klíma, starosta ÚMČ Praha 5 Věc: Charitativní golfový turnaj Vážený pane starosto, žádám o informace k sérii charitativních golfových turnajů, které se od jančíkovských charitativních turnajů inovativně liší tím, že jsou více»

Nedodržování paragrafu 89, odstavce 1, písmena d) zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze

21. 11. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem Vážený pane starosto, paragraf 89, odstavec 1, písmeno d) zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze zákon o 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze říká: „(1) Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených tímto nebo zvláštním zákonem. Dále je zastupitelstvu více»

Zákon č. 305/2013 – „radniční periodika“

21. 11. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem Vážený pane starosto, dne 1. listopadu 2013 nabyl účinnosti zákon č. 305/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem došlo více»

Hazard potřetí – dopis z MHMP, soudní spory, problematická místa

21. 11. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem Vážený pane starosto, vámi vedená radnice zařadila do seznamu kasin povolených k provozování na Praze 5 kasina, která se nachází na místech, která odporují kritériím vyhlášeným MHMP (seznam kasin viz moje interpelace ze dne 12. 9. 2013). V bodu 2e „Pravidel pro výběr míst, kde více»

Nezodpovědný přístup k majetku obce a alarmující situace památkové zóny Buďánka

16. 5. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Terezií Hradilkovou Vážený pane starosto, Buďánka jsou památková zóna ve vlastnictví obce, kterou spravujete. Jedná se o unikátní urbanistický celek. Tento pozůstatek vesnické zástavby Košíř datovaný k r. 1800 se zachoval jako „Košířský Montmartre“, vesnička uprostřed velkoměsta, až do konce 20. století. Původní obyvatelé odtud více»

Princip „nulové tolerance k hazardu na území městské části Praha 5“

16. 5. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem Na území MČ Praha 5 je podle našich informací v cca 100 provozovnách přibližně 1 000 tzv. výherních loterijních terminálů a výherních hracích přístrojů (VLT, VHP). Na Praze 5 bylo nalezeno i několik nelegálních heren, které se vydávají za občanská sdružení či privátní více»

Situace ZŠ Grafická, její budoucnost a podpora

14. 3. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem ZŠ Grafická je v současné situaci v nezáviděníhodné situaci. Potřebovala by podporu, místo toho má nejistotu. Rada MČ nejdříve zrušila zápis do školy, aby jej po změně starosty v prosinci roku 2012 zase povolila. Tyto změny a z toho vyplývající nejistota, škole rozhodně více»

Školský areál na Žvahově – nová situace, nejistá budoucnost

14. 3. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem Dne 7. března 2013 vyhlásil Ústavní soud „nález“ – závazné stanovisko k žalobě Městské části Praha 5 proti konzervatoři Taneční centrum Praha (TCP): – rozsudky Obvodního soudu Prahy 5, odvolacího Městského soudu v Praze a Nejvyššího soudu ČR o neplatnosti nájemní smlouvy a více»


Archiv článků

Facebook