Kategorie: Interpelace zastupitelů

Jaký je stav podpory cyklistické a pěší dopravy na Praze 5

22. 9. 2016  |  Interpelace radního Tomáše Homoly Martinou Pokornou 14. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 9. 2016 JUDr. Tomáš Homola, radní ÚMČ Praha 5 Věc: Jaký je stav podpory cyklistické a pěší dopravy na Praze 5 Vážený pane radní, na území Prahy 5 se nachází pět z dvaceti Pražských mostů a více»

Posouvání termínu vypracování územní studie oblasti sídliště Barrandov

22. 9. 2016  |  Interpelace starosty Radka Klímy Martinou Pokornou 14. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 9. 2016 MUDr. Radek Klíma, starosta ÚMČ Praha 5 Věc: Posouvání termínu vypracování územní studie oblasti sídliště Barrandov Vážený pane starosto, v usnesení Rady MČ č. 31/1229/2016, které bylo přijato na jednání Rady MČ dne více»

Nezveřejňování smluv MČ v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR

22. 9. 2016  |  Interpelace starosty Radka Klímy Martinou Pokornou 14. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 9. 2016 MUDr. Radek Klíma, Starosta ÚMČ Praha 5 Věc: Nezveřejňování smluv MČ v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR Vážený pane starosto, dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 více»

Charitativní golfový turnaj

23. 6. 2016  |  Interpelace starosty Radka Klímy Martinou Pokornou 13. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 23. 6. 2016 MUDr. Radek Klíma, starosta ÚMČ Praha 5 Věc: Charitativní golfový turnaj Vážený pane starosto, žádám o informace k sérii charitativních golfových turnajů, které se od jančíkovských charitativních turnajů inovativně liší tím, že jsou více»

Nedodržování paragrafu 89, odstavce 1, písmena d) zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze

21. 11. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem Vážený pane starosto, paragraf 89, odstavec 1, písmeno d) zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze zákon o 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze říká: „(1) Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených tímto nebo zvláštním zákonem. Dále je zastupitelstvu více»

Zákon č. 305/2013 – „radniční periodika“

21. 11. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem Vážený pane starosto, dne 1. listopadu 2013 nabyl účinnosti zákon č. 305/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem došlo více»

Hazard potřetí – dopis z MHMP, soudní spory, problematická místa

21. 11. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem Vážený pane starosto, vámi vedená radnice zařadila do seznamu kasin povolených k provozování na Praze 5 kasina, která se nachází na místech, která odporují kritériím vyhlášeným MHMP (seznam kasin viz moje interpelace ze dne 12. 9. 2013). V bodu 2e „Pravidel pro výběr míst, kde více»

Nezodpovědný přístup k majetku obce a alarmující situace památkové zóny Buďánka

16. 5. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Terezií Hradilkovou Vážený pane starosto, Buďánka jsou památková zóna ve vlastnictví obce, kterou spravujete. Jedná se o unikátní urbanistický celek. Tento pozůstatek vesnické zástavby Košíř datovaný k r. 1800 se zachoval jako „Košířský Montmartre“, vesnička uprostřed velkoměsta, až do konce 20. století. Původní obyvatelé odtud více»


Facebook