Kategorie: Transparentní radnice

Praha 5 spustila klikací rozpočet

3. 12. 2015  |  MČ Praha 5 spustila klikací rozpočet. Koalice tak podpořila jeden z našich návrhů na transparentní chod radnice. Cílem je srozumitelně informovat veřejnost o nakládání s prostředky MČ.  Více informací na http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/211196-spustili-jsme-klikaci-rozpocet Rozpočet si můžete rozkliknout zde http://rozpocet.praha5.cz/cz/ více»

Déjà vu na Praze 5? Rozpady politických klubů, střídání vedení radnice, nekomunikace s veřejností a ráj pro developery.

3. 4. 2014  |  Březnové zasedání zastupitelstva MČ Praha 5 začalo příznačně. Starosta Miroslav Zelený oznámil přesun radního Michala Šestáka (původně ČSSD) z politického klubu UNP mezi tzv. nezařazené, do programu jednání zastupitelstva bylo rovněž navrženo odvolání starosty a radních. Veřejnost mohla opět zažít politické déjà vu. Od voleb v roce 2010 má totiž Praha více»

Nedodržování paragrafu 89, odstavce 1, písmena d) zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze

21. 11. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem Vážený pane starosto, paragraf 89, odstavec 1, písmeno d) zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze zákon o 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze říká: „(1) Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených tímto nebo zvláštním zákonem. Dále je zastupitelstvu více»

Zákon č. 305/2013 – „radniční periodika“

21. 11. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem Vážený pane starosto, dne 1. listopadu 2013 nabyl účinnosti zákon č. 305/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem došlo více»

Zveřejnění auditů, analýz a studií pořízených MČ v celkové hodnotě bezmála 14 miliónů Kč

11. 12. 2012  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem Rada MČ zadala vypracování řady auditů, analýz a studií z veřejných prostředků radnice. Dodnes nejsou studie, analýzy a audity přístupné všem zastupitelům na intranetu a nejsou ani zveřejněny. Za studie, analýzy a audity níže vyjmenované zaplatila radnice celkem téměř 14 miliónů Kč. „Přehledový více»


Facebook