Kategorie: Transparentní radnice

Nedodržování paragrafu 89, odstavce 1, písmena d) zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze

21. 11. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem Vážený pane starosto, paragraf 89, odstavec 1, písmeno d) zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze zákon o 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze říká: „(1) Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených tímto nebo zvláštním zákonem. Dále je zastupitelstvu více»

Zákon č. 305/2013 – „radniční periodika“

21. 11. 2013  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem Vážený pane starosto, dne 1. listopadu 2013 nabyl účinnosti zákon č. 305/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem došlo více»

Zveřejnění auditů, analýz a studií pořízených MČ v celkové hodnotě bezmála 14 miliónů Kč

11. 12. 2012  |  Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem Rada MČ zadala vypracování řady auditů, analýz a studií z veřejných prostředků radnice. Dodnes nejsou studie, analýzy a audity přístupné všem zastupitelům na intranetu a nejsou ani zveřejněny. Za studie, analýzy a audity níže vyjmenované zaplatila radnice celkem téměř 14 miliónů Kč. „Přehledový více»


Facebook