Kategorie: Články k jednotlivým kauzám

Nová Nikolajka

19. 4. 2017  |  Kde to je? Podívejte se na mapu. Byla podána žaloba proti udělení stavebního povolení s odkladným účinkem, ve které příslušný soud rozhodl v lhůtě, která přesahovala zákonnou lhůtu 30 dnů. Žaloba byla podpořena mj. odbornými posudky, které dokazovaly, že stavební povolení nemělo být na stavbu toho typu a rozsahu vůbec vydáno. SOUD více»

Viladomy Farkáň

10. 4. 2017  |  Kde to je? Podívejte se na mapu. Bez jakýchkoli ohledů na místní občany a podmínky ve stavebním povolení developer Central Group v dubnu 2016 zahájil výstavbu kontroverzních domů B1 a B2. Na svém webu tuto stavbu označuje jako Rezidence Jenišovská. Od Peroutkovy ulice by jeden z těchto domů mohl vypadat asi takto. více»

Skalka – barokní usedlost a bytový areál

28. 2. 2017  |  Kde to je? Podívejte se na mapu. Původně barokní usedlost se nachází v přírodní lokalitě na kopci stejného jména a zřejmě vznikla až na konci 18. století. V roce 1963 prošla úpravami, které narušily původní ráz. V současné době je usedlost opuštěná a zdevastovaná. Ačkoli je od roku 1964 památkově více»

Na Pláni

12. 12. 2016  |  Kde to je? Podívejte se na mapu. Domy měly nahradit zelenou plochu, čímž by došlo i k likvidaci zvláště chráněných živočichů, jako jsou krahujec, rorýs, ještěrky nebo netopýři. Společnost Geosan zde chtěla postavit až 14 bytových domů, viz Projekt Svět Na Pláni. Místní obyvatelé, sdružení ve spolku Přátelé Malvazinek, proti více»

Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum Barrandov

22. 11. 2016  |  Římskokatolická farnost chce postavit v ul. Grussova kostel s komunitním centrem a čajovnou. Koncem roku vydal Stavební úřad MČ Praha 5 pro výstavbu kostela stavební povolení. Kostel Krista Spasitele s komunitním centrem má vyrůst na místě bývalého misijního střediska. Stavba by měla být dokončena v horizontu přibližně tří let od započetí stavebních prací. více»

Výhledy Barrandov

9. 11. 2016  |  Kde to je? Podívejte se na mapu. Projekt „Výhledy Barrandov“ představuje výstavbu 269 bytů ve dvou devítipodlažních bytových domech kaskádovitého charakteru a rozsáhlým počtem podzemních i venkovních parkovacích míst. Jak se můžeme dočíst na stránkách developera, „Výhledy Barrandov“ poskytují „hvězdné bydlení s nádherným výhledem“ především proto, že „stavba převyšuje veškerou okolní více»

Velkokapacitní silnice Na Pomezí

21. 10. 2016  |  Kde to je? Podívejte se na mapu. Podnět č. 359 na změnu Územního plánu: změna funkčního využití území  – umístění komunikace městského charakteru Dne 25. 1. 2017 Rada MČ schválila zadání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Na Pomezí v souladu s doporučením Komise dopravní. Dne 25. 10. 2016 Výbor územního rozvoje více»

Obytné domy Werichova

5. 10. 2016  |  Kde to je? Podívejte se na mapu. Stavební úřad MČ Praha 5 vydal oznámení o zahájení územního řízení na „Obytné domy Werichova“ od developera Ekospol. Jde o pozemky pod Kaskádami III, mezi tramvajovou smyčkou a stavbou Výhledy Barrandov. Dle oznámení jde o 9! nadzemních pater a 314 bytů. 27.09.2016 Spolek Za lepší více»

Lanovka z Nových Butovic na Barrandov

12. 6. 2016  |  Městská část Praha 5 si nechala zpracovat koncepční studii a zahájila kroky k tomu, aby bylo možné v budoucnu projekt realizovat. Zatím nejsou stanoveny žádné termíny. Klademe si otázku, kdo bude financovat celou stavbu, jejíž cena se může vyšplhat na několik set milionů korun. více»

Sportovní areál Nad Hliníkem

19. 1. 2016  |  Kde to je? Podívejte se na mapu. Půlnoční loupež Ještě 19. 12. 2013 jsme vlastníky rozsáhlých pozemků v Přírodním parku Košíře Motol byli my všichni občané Prahy. Ale o půlnoci nám je banda ničemů uloupila. Toho dne schválila prodeje Rada MČ Praha 5 složená převážně z našich „uzdravovatelů“ (UNP). Návrh podala zástupkyně více»


Facebook