window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

28. 2. 2017

Poslední aktualizace: 05.11.2019

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Původně barokní usedlost se nachází v přírodní lokalitě na kopci stejného jména a zřejmě vznikla až na konci 18. století. V roce 1963 prošla úpravami, které narušily původní ráz. V současné době je usedlost opuštěná a zdevastovaná. Ačkoli je od roku 1964 památkově chráněna, zarostla již vegetací a je nyní v katastrofálním stavu.

Názory občanů z okolí

Vážený pane zastupiteli,
dostala se k nám informace o plánované výstavbě velkého bytového areálu na Skalce. Jakožto majitelé-obyvatelé nedaleké nemovitosti, a občané-voliči Prahy 5, jsme těmito plány, a zejména jejich razantním navýšením, naprosto zděšeni. Plně se ztotožňujeme s negativním stanoviskem MČ Praha 5 v územním rozhodnutí citovaném. Výstavba takového velkého objektu negativně ovlivní nejen vlastní přírodní památku Skalka (oblíbené místo pro volný čas, relaxaci a kontakt s přírodou), ale veškeré blízké okolí.

Již dnes je dopravní situace v ulici Nad Zámečnicí a dalších ulicích v okolí zcela neúnosná, denně zde i přes kosmetickou značku „Průjezd zakázán“ projíždějí až stovky aut, tato veskrze rezidenční oblast vyžaduje spíše razantní zklidnění dopravy! Uvažovat o dalších 70 parkovacích místech je naprostá nehoráznost!
Přestože samotná architektonická studie zdá se není nikde občanům k dispozici, z popisu je zřejmé, že má dojít i k nevratným estetickým škodám na hřebeni vrchu Skalka, kde měla původně dominovat opravená starousedlost.

Jak je možné, že úřad povoluje tak radikální zvětšení původního stavebního záměru ?
Vyjádřil se k navýšení Odbor ochrany životního prostředí ?
Plánuje Rada MČ Praha 5 reakci na tento stavební záměr ?
Bude se proti rozhodnutí odvolávat ?
Napadne jej soudně (v rozhodnutí samotném je k tomu zmíněno dost případných důvodů) ?
Bude radnice zveřejňovat všechny studie a návrhy projektu ?
Proběhne veřejná diskuse v komisích a výborech, v radě a na zastupitelstvu ?
Můžeme nějak pomoci jako občané Prahy 5 ?

Děkujeme mnohokrát za Vaši reakci. K….

Dobrý den, pane Velku,

projekt s náležitostmi jsem viděla před (dvěma?) lety, když jsem na Skalce, jako mnoho dalších občanů, venčila psa. Ráda jsem chodila zadem, kolem „domu Usherů“, jak jsem památné, dnes už zřícenině, říkala. Jednou už při cestě zpět jsem v místech někde u tenisu – kde ústí cestička k obloukové bráně do usedlosti – viděla dřevěné tablo s vylepeným návrhem zástavby zahrnující starou budovu. Ještě ten den jsem si dala do kapsy kompakt, abych si to vyfotila. Druhý den byly popisy s nákresy strhány, tablo rozšlapáno a rozlámáno, patrně rozčilenými milovníky toho krásného koutu Prahy. Bylo to neuvážené, protože mohlo být informováno množství lidí, kteří by se rádi vložili do tohoto boje, dnes už, myslím, prohraného. Mimochodem, na první a poslední pohled, kdy mi bylo přáno, se mi návrh hrubě nelíbil. Dnes, po mnoha odhaleních nečistých praktik developerů jsem dokonce uvažovala, že to tablo tehdy mohli rozlámat a zničit sami developeři, duševně nemocný, nebo velmi jednoduchý vzteklý člověk. Na Skalku už nechodím, vysvětlení v předešlé větě. Kdybyste potřeboval, mám mnoho digitálních fotografií jak starého domu, tak okolí. H….

Názor odborníka Ing. arch. Jana Bárty

Usedlost je mimořádně významná jednak svojí architekturou (i když v časech socialismu poničenou při přestavbě na ubytovnu), zejména ale svojí rolí krajinotvornou, včetně úprav okolí terasami a skupinou staletých stromů a umístění areálu na výrazné skalnaté vyvýšenině, na hranici chráněného přírodního výtvoru. Dnešní stav objektu je již naprosto havarijní v takové míře, že během příštího roku spadnou krovy a bude konec; resp. může stavební úřad vydat (a oprávněně) demoliční výměr, což je ovšem zjevně přáním současného „majitele“.

Změna územního plánu č. Z 1316/06

Pro blízké okolí se projednává změna územního plánu, která by umožnila rozsáhlou výstavbu obytných domů, viz ortofotomapu. Celý vrch Skalka by tím ztratil svůj zcela unikátní ráz. Ing. arch. Elena Lacinová změnu samozřejmě doporučila, viz dokument z 22. 10. 2005.

Rok 2021

V letech 2018 – 2019 se Městská část Praha 5 proti zástavbě Skalky nebývale razantně postavila, ale to už bylo příliš pozdě. V roce 2021 už má projekt stavební povolení a investor začal kácet stromy, místo teď vypadá hrozně. Památková ochrana u nás bohužel nemá ani cenu papíru, na který je vytištěna.

Odkazy na další informace

Skalka historická
Skalka fungl nová krabicovitá – Projekt 2016
ZastarouPrahu.cz: Věstník klubu, článek Skalka, Praha 5 – Smíchov (str. 15)
Národní památkový úřad: Nejohroženější nemovité památky
Wikipedia.org: Skalka (usedlost na Smíchově)
Hrady.cz: Skalka
ZastarouPrahu.cz: Zpráva o usedlostech Cibulka čp. 118 v Košířích a Skalka čp. 120 na Smíchově
Smíchov.blog.cz: Usedlost Skalka – čp. 120
Fousek Architecture FAWD: Usedlost Skalka
Les Marrons: web

Významné události a dokumenty

05.11.2019 Zastupitelstvo MČ P5: Nesouhlasí s podnětem na pořízení změny ÚP „Skalka“
23.10.2019 Rada MČ P5: Nesouhlasí s podnětem na pořízení změny ÚP „Skalka“
29.06.2019 e-petice.cz: Klamovka, Skalka Praha 5 – petice proti kácení stromů
15.10.2019 VÚR MČ P5: Doporučuje RMČ nesouhlasit s podnětem na pořízení změny ÚP „Skalka“
21.11.2018 Rada MČ P5: Odvolává se proti Rozhodnutí pro stavbu „Bytový areál Skalka“
17.10.2018 Rada MČ P5: Trvá na námitkách MČ Prahy 5 podané do navazujícího územního a stavebního
řízení
28.02.2017 Odbor stavebního řádu MHMP: Rozhodnutí o zrušení a novém projednání rozhodnutí o společném řízení povolení změny územního rozhodnutí a stavební povolení
11.10.2016 Starosta Radek Klíme: Odpověď na petici „Ne výstavbě bytového areálu Skalka!“
10.10.2016 Mgr. Jitka Kenclová: Petice „Ne výstavbě bytového areálu Skalka!“
19.04.2016 Odbor stavební a infrastruktury MČ Praha 5: Vyrozumění o obsahu odvolání
16.03.2016 Rada MČ P5: Trvá na usnesení č. 41/1536/2015, námitkách a nesouhlasu MČ P5 s dotčeným projektem
19.01.2016 Odbor stavební a infrastruktury MČ Praha 5: Rozhodnutí o změně rozhodnutí o umístění stavby
10.11.2015 Rada MČ P5: Usnesení o námitce do spojeného územního a stavebního řízení a zdeDůvodová zpráva
03.11.2015 FADW: Původní foto a vizualizace návrhu
07.10.2015 Úřad MČ P5: Oznámení o zahájení  spojeného územního a stavebního řízení
22.10.2005 Úřad MČ P5: Doporučení pro změnu územního plánu č. Z 1316/06

Fotogalerie

Autoři: RNDr. Drahomír Bárta a Mgr. Martina Pokorná