window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

20. 4. 2017

Poslední aktualizace: 20.08.2015

Společnost Astralpol, a. s. chystala výstavbu bytového domu o čtyřech nadzemních podlažích v Hlubočepech mezi ulicemi Výhledová a Prosluněná,  parcely č. 1562/35-38,40-42,44.  Investor výstavbu na tomto pozemku vzdal. Development je zde vzhledem k nově značně ztíženému přístupu pro stavební techniku prakticky nereálný/nerentabilní – a to i za současné „cenové bubliny“ nemovitostí. Současný majitel nabízí pozemek – neúspěšně – již delší dobu k prodeji. Nicméně místní obyvatelé situaci bedlivě sledují a v případě pokusu o nový – lokalitě neodpovídající – development, jsou připraveni se bránit.

Zajímavosti, které v reportáži ČT nezazněly (názor obyvatele Zlíchova):

  • CTR si na stavbu najala „prázdnou schránku“ – fa Ridera Stavební (původně Bytostav Ostrava, v pozadí lidé s vazbami na zkrachovalý Tchas, Konstruktiva Banko i Prominekon/Navatyp)
  • Ridera Stavební je permanentně ve ztrátě, má záporný vlastní kapitál (lze ověřit v rejstříku), tato stavební firma je i vyšetřovaná v souvislosti s veřejnými zakázkami („překvapivě“) – teoreticky ručí za škody stavby investor, prakticky? např. sesuv svahu? zde panují značné obavy, proč zrovna „fa před krachem“/odpovědnost…
  • developer se stále snaží o „legalizaci“ černé stavby panelky, co na to řekne stavební úřad?!
  • dokonce prý uvažují o šíleném postupu z ulice Nový Zlíchov přes střední uměleckou školu a park nad trati Semmeringu (= kácení některých stromů, hrozba eroze svahu nad trati Semmeringu…)
Významné události a dokumenty

20.08.2015 Odbor stavebního řádu MHMP: Rozhodnutí o zamítnutí odvolání proti délce lhůty pro uplatnění námitek a připomínek
17.01.2014 Odbor stavební a infrastruktury MČ Praha 5: Oznámení o doplnění dokumentace a usnesení o dalším doplnění a prodloužení lhůty přerušení řízení
18.10.2013 Odbor stavební a infrastruktury MČ Praha 5: Usnesení o přerušení řízení do 3. 1. 2014
30.09.2013 Českátelevize.cz: Reportéři ČT o sousedním projektu Rezidence Výhledová
05.09.2013 Úřad MČ Praha 5: Oznámení o zahájení územního řízení Novostaba bytového domu Hlubočepy
23.07.2013 Mgr. Šímová: Stížnost ve věci Novostavba BD Hlubočepy na parc. č. 1562/37, 1562/42 a dalších
21.01.2013 Informační systém EIA: Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná
02.01.2013 Odbor životního prostředí MHMP: Závazná stanoviska a vyjádření

 

Proslunena-Vyhledova

 

Autor: Mgr. Martina Pokorná