window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

9. 3. 2014

Poslední aktualizace: 21.05.2017

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Akciová společnost Benefit Development z Plzně chce přímo uprostřed Zličína, pár kroků od Úřadu městské části, ve dvou pruzích obklopujících park „Na Prameništi“, vybudovat krematorium a hřbitov pro zvířata. Máme zvířata rádi, ale tohle jim moc nepomůže. Do centra obce patří docela jiné prvky občanské vybavenosti než je zvířecí krematorium a hřbitov. Nápad je zcela absurdní. Lidé říkají: „Ani blbej člověk by tohle nevymyslel“.

Krematorium má mít velkou kapacitu, „pietní služby“ by poskytovalo velké části Prahy a Středočeského kraje. Jeho fungování by bylo nutně spojeno s velikým provozem. Desítky aut denně by do středu Zličína přivážely tělíčka uhynulých zvířat.

Občané se obávají zvýšeného hluku, škodlivých emisí (mimo jiné i nebezpečných karcinogenů) i možných hygienických problémů. Lokalita, jak napovídá i název parku „Na Prameništi“, bývala zdrojem pitné vody a to i pro Pražský hrad, viz např. Chynoviny.cz: Hradní vodovod. Pitná voda je po staletí součástí identity obce a i tuto historickou tradici by projekt popřel.

Záměr by nejen poškodil životní prostředí, ale nevratným způsobem by narušil a devastoval i život v celé městské části.

Petici proti výstavbě podepsalo 4 359 lidí ze Zličína a okolí!

Ministerstvo životního prostředí shromáždilo množství stanovisek (vesměs nesouhlasných) a rozhodlo, že projekt „Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně“ má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Reportáž o tom přinesl i magazín ČT Z metropole a pořad Reportéři ČT. V únoru 2015 magistrátní Odbor životního prostředí vrátil dokumentaci EIA k přepracování, protože nezohledňuje všechny vlivy na životní prostředí.

Odkazy na další informace

web Městské části Praha Zličín: Mýty společnosti Benefit Development

Významné události a dokumenty

21.05.2017 ČT Nedej se: Krematorium zvířat uprostřed sídliště
09.03.2014 ČT24 z regionů: Velkolepý zvířecí hřbitov nedává lidem na Zličíně spát
03.03.2014 Reportéři ČT: Zvířecí krematorium v parku (od 25:50 minuty reportáže)
22.02.2014 ČT magazín Z metropole: EIA pro psí hřbitov
14.02.2014 Ministerstvo životního prostředí: Závěr zjišťovacího řízení – skoro všichni jsou proti !
04.02.2014 Náměstek primátora HMP: Rozhodně nesouhlasné stanovisko
29.01.2014 Magistrát hl.m. Prahy: Vyjádření odboru životního prostředí MHMP – téměř bez námitek
23.01.2014 Obyvatelé MČ Praha – Řepy: Odmítavé stanovisko k záměru a.s. Benefit Development v řízení EIA
16.01.2014 Metro.cz: Zličín se bouří. Nechce mít u hřiště pro děti spalovnu zvířat
11.01.2014 Obyvatelé MČ Praha 5 Zličín: Odmítavé stanovisko k záměru a.s. Benefit Development v řízení EIA

Fotogalerie

Autor: RNDr. Drahomír Bárta