window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

7. 1. 2015

Poslední aktualizace: 04.06.2019

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Podle katastru nemovitostí je firma Central Group, a.s. vlastníkem velikého pozemku na rohu ulic Na Zatlance a Ostrovského – 8 parcel má dohromady 6 649 m2:

[table tablesorter=“1″]Parcela’Druh pozemku – způsob využití’Výměra
č. 2308’ostatní plocha – jiná plocha‘ 1 132 m2
č. 2309/2’ostatní plocha – jiná plocha‘ 389 m2
č. 2310/2’zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr‘ 2 821 m2
č. 2310/6’ostatní plocha – jiná plocha‘ 491 m2
č. 2310/7’ostatní plocha – jiná plocha‘ 43 m2
č. 2310/10’ostatní plocha – jiná plocha‘ 311 m2
č. 2310/11’ostatní plocha – jiná plocha‘ 52 m2
č. 2310/12’ostatní plocha – neplodná půda‘ 1 410 m2
celkem‘-‚6 649 m2.
[/table]

Větší část těchto pozemků dnes zaujímá parkoviště, menší část na svazích kopce Mrázovka je dosud zalesněná, viz ortofoto z katastru nemovitostí.

Plocha pro veřejné vybavení

Před lety mělo toto území sloužit pro veřejné vybavení, mohl zde být realizován třeba nějaký projekt sociální výstavby (tzv. startovací byty pro mladé nebo domov pro seniory). Starostové Prahy 5 zvolení za ODS – RNDr. Miroslav Škaloud (starosta v letech 1998-2002) a Milan Jančík (2002-2010) se ale zasloužili o to,  že v územním plánu byly tyto pozemky změněny na obytné.

O záměru bytové výstavby na tomto místě se ví déle. V roce 2007 zde chtěla firma Hochtief Development realizovat projekt Rezidence Park Mrázovka, zahrnující 173 bytů. Předložil jej k posouzení Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy, který rozhodl, že záměr nemůže významně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví, takže „nebude posuzován podle §7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí“. Později ale pozemky prodal současnému vlastníkovi Central Group.

Na scénu vstupuje velký hráč

V roce 2011 Výbor životního prostředí při zastupitelstvu Prahy 5 počítal s tím, že nový projekt bude mít nižší počet bytů. Radní pro územní rozvoj Jiří Vejmelka o tom s Central Group několikrát jednal, ti ale na snížení nepřistoupili a do projektu naopak přidali 6 bytů navíc!

Velké plochy pro bytovou výstavbu má Central Group nejraději a dokáže je dobře „využít“. V Praze 5 je dobře (nebo spíš špatně) známý svými nekompromisními až bezohlednými požadavky na maximalizaci hustoty a výšky zástavby. Uspěl už v lokalitách Park Kavalírka a Nikolajka, vehementně usiluje o výstavbu projektů Viladomy Farkáň, Nad Kavalírkou, Velká Ohrada (na „sesterské“ Praze 13), možná rezignovala na lokalitu Hlubočepský zámeček.

V červenci 2014 stavební úřad MČ Praha 5 zahájil územní řízení a v prosinci 2014 dal firmě Central rozhodnutí o umístění stavby! Opomenul ale námitky účastníka řízení Spolku Zatlanka a ignoroval i nesouhlasné stanovisko Rady městské části Praha 5. Boj tedy bude ještě pokračovat.

Postřehy lidí z okolí

Pozemek CG je využívaný jako placené parkoviště. Podle slov hlídače bývá kapacita parkoviště často naplněna. V pátek odpoledne jsem fotil přilehlé ulice Na Zatlance a Ostrovského naprosto zaplněné zaparkovanými auty, stojícími i v křižovatkách. V Ostrovského ulici byly před pár lety postaveny předimenzované rezidence s garážovým stáním v domě, přesto si občané z původní zástavby (z činžáků naproti) stěžují, že obyvatelé nových rezidencí raději přes den parkují na ulici, než aby složitěji zajížděli přes závoru do svých rezidenčních garáží. Obvykle jezdí všude autem a když např. rodič přiveze dítě autem ze školy a za pár hodin ho povede někam na kroužek, tak mezitím raději zaparkuje na ulici a zabere tam místo někomu, kdo garáž v domě nemá. Placené parkoviště je v provozu nonstop, parkuje tam asi 140 aut denně. Využívají jej např. zaměstnanci z nedaleké Mladé Fronty, ale často tam musí přes den zaparkovat i obyvatelé z původní činžovní zástavby bez garážových stání – když přes den nenajdou místo na ulici, musí zajet na placené parkoviště a na ulici přeparkují až navečer, když odjíždějí zaměstnanci z okolních firem a obyvatelé nových rezidencí Ostrovského, Astlova a Randova zajíždějí do svých rezidenčních garáží. AJ.

Odkazy na další informace

RNDr. Miroslav Škaloud: Podnět na pořízení změny Z 18/06 „Na Zatlance“

Významné události a dokumenty

04.06.2019 Ing. Karel Kocmann, RNDr. Drahomír Bárta: Zpráva z jednání VÚR
02.02.2015 Pětka pro vás: Praha 5 se odvolala proti rozhodnutí o umístění stavby Rezidence Na Zatlance
30.12.2014 Spolek Zatlanka: Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí
10.12.2014 Odbor stavební a infrastruktury MČ Praha 5: Rozhodnutí o umístění stavby
07.10.2014 Rada MČ P5: Nesouhlas s umístěním stavby Rezidence Na Zatlance (revokace usnesení z r. 2011)
15.02.2011 Rada MČ P5: Souhlas s umístěním stavby Rezidence Na Zatlance
07.02.2011 Výbor pro ŽP Prahy 5: Projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s připomínkami
31.08.2008 Jana Nováková: Místo pro školu zaberou byty
21.11.2007 Odbor ochrany prostředí MHMP: Vliv záměru na životní prostředí nebude posuzován

Fotogalerie

Autor: RNDr. Drahomír Bárta