window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

21. 12. 2014

Poslední aktualizace: 22.06.2011

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Kdysi dávno

Na zalesněném svahu košířského kopce stávala usedlost, která v 17. století podle svého italského majitele Dominika di Bossi dostala jméno Bossinka a později počeštěné Božínka. Nejznámějším majitelem byl mnohem později významný český cestovatel, botanik a etnograf Alberto Vojtěch Frič. V roce 1911 zde nechal podle vlastních návrhů postavit novorenezanční vilu, která se stala centrem společenského života. Zřídil zde dokonce botanickou zahradu a etnografické muzeum. Po jeho smrti v roce 1944 byla vila prodána a postupně chátrala.

Za starosty Milana Jančíka

V roce 2005 byla zbořena, což hodně lidí rozhořčilo, viz např. diskusi na konci článku Božínka – domov lovce kaktusů. A Praha 5, jak bylo tehdy zvykem, zde novému vlastníkovi pozemků, firmě Premium, s.r.o., obratem povolila rozsáhlou novou bytovou výstavbu. Dne 15. 4. 2008 stavební úřad MČ Praha 5 vedený Ing. Arch. Evou Čechovou vydal rozhodnutí čj. OUR.Koš. p. 1439-1028/07-Za-UR o umístění stavby a o změně využití území. Na pozemcích par. č. 1439, 1440 a 2026/1 v k.ú. Košíře (viz výpis z katastru nemovitostí) povolil 7-podlažní (!!) stavbu Obytný dům Božínka s těmito parametry:

Jedná se o bytový dům na pozemku parc. č. 1439 a částech pozemků parc. č. 1440 a 2026/1 k. ú. Košíře, na svažitém pozemku při severovýchodní hraně komunikace Jinonická v Praze 5. Budova má tvar obdélníku o max. rozměrech 48,60 x 18,80 m, s podélnou osou rovnoběžnou s ulicí Jinonická. Hmota budovy bude sledovat terénní sklon tak, že bude stoupat v terasách od ulice Jinonická severovýchodním směrem. Bytový dům bude propojen ve třech spodních podlažích, ve vyšších podlažích se rozdělí do dvou totožných terasových hmot. Dopravně bude budova připojena dvěma vjezdy na komunikaci Jinonickou. Kapacita stavby bude 8 bytů o jedné obytné místnosti, 2 byty do 100 m2, 10 bytů nad 100 m2 a 42 státní pro osobní automobily v hromadných garážích situovaných v budově.

A záměr vzápětí schválila rada měststské části.

Odvolání k Magistrátu hl. města Prahy

Proti rozhodnutí se několik občanů a občanských sdružení, zastoupených mj. Ateliérem pro životní prostředí JUDr. Petra Kužvarta, odvolali k Magistrátu HMP. Kromě jiného namítali, že chystaná stavba je v rozporu se stavební uzávěrou podle vyhlášky hl.m. Prahy č. 3/1991, která na území přírodního parku (Košíře-Motol) připouští pouze „dostavbu stávajících obcí formou výstavby rodinných domků a nízkopodlažní zástavby odpovídající architektonické kvality“, protože tak rozměrná budova nemůže být považována ani za „nízkopodlažní“, ani za rodinný dům. Magistrát ale 9. 9. 2008 rozhodnutím č. j. S-MHMP 405581/2008/OST/Vo/Cř odvolání zamítnul.

Pokračování u soudů

Nespokojení občané podali žalobu na Magistrát k Městského soudu v Praze, který rozhodl až 10.3.2011 a žalobu zamítnul. V rozsudku najdeme zarážející výrok:

Žádným předpisem není stanoven konkrétní počet podlaží či jiné parametry stavby podřaditelné pod pojem „nízkopodlažní zástavba“. Uvedený pojem je proto zapotřebí aplikovat ve vztahu ke konkrétní umisťované stavbě, k charakteru místa, na kterém má být umístěna a ve vztahu k účelu vyhlášky č. 3/1991 Sb., v níž je tento pojem obsažen.

Žalobci se ale nevzdali a na rozsudek Městského soudu podali kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Ten konečně jejich argumenty uznal a rozsudek zrušil.

Co dál?

Kauza se tím vrací zase na začátek a nezbývá než doufat, že dnes už budou úřady věc posuzovat zodpovědněji než v minulosti. S přírodním parkem nelze zacházet jako s trhacím kalendářem. Pozoruhodný je výčet rostlin a živočichů, kteří zde ještě žijí, v článku  Košíře – Stepi a teplomilné doubravy u bývalé usedlosti Měchurka.

Odkazy na další informace

Božínka: Projekt „Bydlení s vlastním lesoparkem 5 minut od Anděla“
Katastr nemovitostí: Výpis k parcele č. 1440
Klub přátel starého Smíchova: Usedlost Božínka
Odbor památkové péče MHMP: Božínka
Malé dějiny Smíchova a Košíř: Božínka – domov lovce kaktusů
Český rozhlas: Alberto Vojtěch Frič
Wikipedia: Alberto Vojtěch Frič
Foursquare.com: Usedlost Božínka
wmap.cz: Košíře – Stepi a teplomilné doubravy u bývalé usedlosti Měchurka
Picek Architects: Rezidence Božínka (2005)
pkmodel.cz: Bytový dům Božínka, Praha

Významné události a dokumenty

22.06.2011 Nejvyšší správní soud: Zrušení rozsudku Městského soudu v Praze nebo zde
10.03.2011 Městský soud v Praze: Rozhodnutí o zamítnutí žaloby proti umístění stavby
02.05.2008 Rada MČ Praha 5: Souhlas s umístěním stavby „Obytný dům Božínka“
17.01.2008 Komise územního rozvoje P5: Souhlas s umístěním stavby „Obytný dům Božínka“

Fotogalerie

Autor: RNDr. Drahomír Bárta