window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

5. 8. 2013

Poslední aktualizace: 16.01.2017 

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Novinka: Úřad MČ Praha 5 dne 10.10.2014 rozhodl, že stavebníkovi SATPO nevzniklo právo provést stavbu „Rezidence na Malvazinkách“ podle certifikátu autorizovaného inspektora Ing. arch. Milana Teigisera, protože autorizovaný inspektor nezařadil vlastníky bytových jednotek v domě Česká 1135/5 mezi účastníky stavebního řízení. Odůvodnění, že nejsou sousedy stavby, protože jejich dům a stavbu odděluje ulice Česká, ignoruje rozhodnutí Ústavního soudu ČR, nález Pl, ÚS 19/99, č. 96/2000 Sb., které judikovalo, že sousedem může být v řízeních podle stavebního zákona kdokoliv, i velmi vzdálený soused jako vlastník velmi vzdáleného pozemku nebo stavby. Účastníkem řízení pak bude v případě, že stavební úřad dojde k závěru, že jeho vlastnické právo k pozemku nebo stavbě může být řízením přímo dotčeno. Dále konstatoval, že přímým dotčením lze nepochybně rozumět především dotčení hlukem, prachem, vibracemi apod. a dále i zvýšenou intenzitou dopravy v místě stavby. Úřad dospěl k závěru, že veřejný zájem na ochraně práv obyvatel převyšuje zájem na ochraně dobré víry stavebníka, který měl pečlivě kontrolovat, zda autorizovaný inspektor ve zkráceném stavebním řízení šetřil práva obyvatel, kterým by náleželo účastenství ve stavebním řízení. Podrobnosti zde.

Farkáň a Malvazinky jsou tradiční vilové čtvrti, pro které jsou typické starší vilky nebo nízké dvouletkové domy se zahradami. Vysoko nad místní poměry vyčnívá skupina novějších 6-patrových domů v ulici Česká. A k nim se nyní firma SATPO chystá přidat další tři výškové bytové domy.

Na svých stránkách Satpo.cz slibuje blízkost přírodního parku Košíře (který mezitím jiní developeři ze všech stran okusují jako hladoví psi kost) a mezi domy „velký zatravněný prostor pro zahrady, ideální místo pro odpočinek a relaxaci“ a „privátní hřiště určené výhradně pro rezidenty“. Firemní vizualizace asi nejlépe ukazuje, že velký prostor pro zahrady tam určitě nezbyde.

Na Malvazinkách bude malý Manhattan

Stavební parcela je velmi úzká, domy skoro celý prostor vyplní. Směrem do České (vlevo) se nevejdou ani předzahrádky, domy budou natlačené až k chodníku. Že nebudou dodrženy ani minimální odstupové vzdálenosti od sousedních pozemků a že směrem do Houdovy ulice musí být rohy nových budov dokonce zkosené, aby se na pozemek vůbec vešly, nejlépe ukazuje půdorysný plán z Rozhodnutí o umístění stavby.

Mezi domy zbydou jen úzké hluboké prostory, kam slunce ani nezasvítí. Takový malý Košířský Manhattan. Na „velký zatravněný prostor“ a na „zahrady“ budou noví majitelé muset rychle zapomenout.

Nové domy budou brutálně převyšovat a zastiňovat severněji umístěnou starší zástavbu. Developer slibuje „elegantní bydlení s výhledem“. To sice bude, ale na úkor mnoha původních obyvatel, kteří o výhledy naopak přijdou. Na vizualizaci už se „nevešla“ ošklivá plechová ohrada sousedícího autobazaru. I na ten se budou noví obyvatelé domu C dívat.

Stavba přetne dost frekventovanou místní komunikaci – nezpevněnou cestu, po které chodí obyvatelé Houdovy ulice a okolí do České a dále do Peroutkovy ulice na autobus. Projekt předpokládá, že širokou přímou a relativně pohodlnou cestu nahradí několikrát zalomená mnohem delší úzká ulička, která bude výškový rozdíl mezi oběma ulicemi překonávat schodištěm. Na půdorysném plánu je zakreslena mezi budovami B a C. Pro vozíčkáře, pro rodiče s kočárky a za sněhu a náledí pro všechny to bude špatné.

Ulice Česká je jednosměrná, parkuje se v ní jen po jedné straně, víc místa v ní není. Tak prázdná, jako na vizualizaci, je jen dvě půldne v roce – při blokovém čištění ulic. Jindy se v ní dá sotva zaparkovat. Hlavní přístupovou dopravní tepnou je už dnes přetížená ulice Peroutkova. A její zatížení se bude spíše zvyšovat, protože v širším okolí se chystá řada dalších stavebních projektů – Central Group a LBD Praha 5 chtějí stavět na Farkáni, připravuje se Waltrovka, hrozí zástavba kolem Vidoule atd.

Na nápor nových obyvatel 68 nových bytových jednotek není připravena ani místní obchodní síť. V jediné malé místní samoobsluze Albert se v nákupních špičkách stojí fronty na košíky, jako to bývalo v dobách „reálného socialismu“.

Úřadu, který tohle povolil, chybí soudnost. Developer nemá stavební povolení, jen souhlas nechvalně známého autorizovaného inspektora Milana Teigisera, kterého si platí developer. Tento postup vylučuje možnost objektivního posouzení všech aspektů výstavby a ochranu zájmů místních obyvatel. U staveb podobného rozsahu jde o naprosté selhání státní správy.

Developer už začal připravovat staveniště. V březnu 2013 nastoupili dělníci a pásmo keřů a stromů, kam místní mohli chodit na procházku se psy, proměnili v šerednou holou pláň.

Ceska_sever_2013-03-24_100_7127

Ceska_sever_2013-04-01_100_7236_zmens

Na závěr ještě komentář jedné z místních obyvatelek:

Stavbu po delších peripetiích a protestech ze stran usedlíků, povolila ještě za své vlády paní Čechová, vedoucí stavebního odboru, a podepsala tak smrtící rozsudek pro tisíce lidí, kteří namísto do kousku zeleně a překrásného, ojedinělého výhledu na Prahu, budou nahlížet do oken a balkónů protějších bytů! Nemluvě o celkovém narušení rázu této lokality a nesmyslné výstavbě na úzkém pruhu zeleně, které i zde ubývá. Vím, že místní občané uspořádali podpisovou protestní akci, že se vedl i soudní spor, nakonec bez úspěchu a to i přesto, že např. některý z těch domů nedodržuje ani patřičnou vzdálenost se stávajícím protějším domem, že domky v Houdově ulici budou bez slunce,… Zřejmě s tímto rozhodnutím již nikdo nic nenadělá, ale můžeme např. upozorňovat na zcestné informace, které firma byty nabízející na svých stránkách uvádí a na které bezostyšně případné zájemce láká. Byty začnou nabízet od září letošního roku (2012) a pokud se podaří prodat alespoň 50%, stavba začne. Můžeme jen doufat, že si zájemci pozorně místo prohlédnou a osobně poznají, že to nabízené místo jim v žádném případě neposkytne onen vychvalovaný luxus, výhled a nevím co všechno a jen svými nemalými investicemi podpoří tento nesmyslný projekt. Snažím se všemožně šířit tyto informace, neb jsme vážně otřeseni a nešťastní.

RNDr. Drahomír Bárta

Dne 5. 8. 2013 byla stavba zahájena, na pozemek vyjel buldozer! Po zásahu občanského sdružení ale musel developer stavbu přerušit.

Odkazy na další informace

Satpo.cz: Rezidenční projekt Na Malvazinkách

Významné události a dokumenty

16.01.2017 OSŘ MHMP: Odvolací řízení k povolení stavby Rezidence na Malvazinkách
15.07.2015 OSI MČ Praha 5: Oznámení o zahájení stavebního řízení
10.10.2014 OSI MČ Praha 5: Rozhodnutí, že právo provést stavbu nevzniklo
22.05.2013 Rezidence Na Malvazinkách – článek č. 8 ve sborníku Záměry na území přírodního parku Košíře Motol a v jeho nejbližším okolí
07.04.2013 Žádost občanských sdružení o zrušení práva provést stavbu

Fotogalerie