window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

12. 12. 2016

Poslední aktualizace: 07.12.2018

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Domy měly nahradit zelenou plochu, čímž by došlo i k likvidaci zvláště chráněných živočichů, jako jsou krahujec, rorýs, ještěrky nebo netopýři. Společnost Geosan zde chtěla postavit až 14 bytových domů, viz Projekt Svět Na Pláni. Místní obyvatelé, sdružení ve spolku Přátelé Malvazinek, proti tomu léta bojovali a na konci roku 2013 slavili vítězství.

Městská část Praha 5 vypověděla smlouvu s firmou Geosan o zástavbě Na Pláni a pak umožnila občanům Malvazinek zapojit se do participačního procesu, který měl najít nejlepší způsob využití území. Většina účastníků participace jasně odmítala jakoukoliv výstavbu, návrh ateliéru Break Point, který počítá s výstavbou 10 menších domů, považovala za nejméně přijatelný ze všech. Městská část na to ale nebrala ohled a návrh Break Pointu prohlásila za vítězný. A jmenovala pracovní skupinu, ve které měli většinu zastánci výstavby a menšinu „umírnění“ členové spolku Přátelé Malvazinek, spokojení s tím, že vybojovali aspoň něco. Výbor územního rozvoje MČ Prahy 5 pak návrhy pracovní skupiny schválil.

Obyvatelé z blízkého okolí však toto řešení odmítají, participační proces považují za zmanipulovaný a obviňují i vedení spolku Přátelé Malvazinek, že na takový kompromis přistoupilo. Rozpory ve spolku vyvrcholily v roce 2018 tím, že „radikální křídlo“ se odštěpilo a založilo vlastní spolek Za zelené Malvazinky, který dál bojuje o nulovou variantu výstavby.

V roce 2021 se celá kauza drobí na 3 části:

1) Předpolí Smíchovského hřbitova. Je ve správě TSK, spolek Za zelené Malvazinky jedná se zastupiteli a radními, aby bylo vyřešeno trochu jinak, než je uvedeno ve Studii Na Pláni.
2) Školní zahrada k MŠ Na Pláni. Nyní má v územním plánu funkci OB-D, má se na ní postavit 7 domů. Je ve vlastnictví MHMP a správě MČ Praha 5.
3) Parčík Na Pláni. V územním plánu má funkci napůl ZP a napůl OB-D, je ve vlastnictví MHMP, ve správě Prahy 5. Je tu plánován parčík a ve svahu výstavba 2 terasových viladomů. Proběhla dvě veřejná setkání se zástupci radnice, oba místní spolky dodaly své náměty a připomínky, do poslední verze projektu byly některé promítnuty.

Odkazy na další informace

Městská část P5: Urbanisticko-krajinářská studie “Na Pláni” – Zadání pro dopracování
Městská část P5: Soutěžní workshop Na Pláni
Městská část P5: Web projektové soutěže Na Pláni
PřáteléMalvazinek.cz: Petice za ochranu zeleně parku Na Pláni
Za zelené Malvazinky: web spolku

Významné události a dokumenty

07.12.2018 Za zelené Malvazinky: Otevřený dopis Zastupitelstvu MČ P5 a časová osa událostí
13.11.2018 Běla Vidmarová: interpelace na jednání Zastupitelstva MČ
11.09.2018 Martina Pokorná: interpelace na jednání Zastupitelstva MČ
11.09.2018 Běla Vidmarová: vystoupení na jednání Zastupitelstva MČ
12.12.2016 Pražskýpatriot.cz: Praha 5 zná vítěze dvoukolové projektové soutěže „Na Pláni“
16.08.2016 Praha5.cz: Projektová soutěž „Na Pláni“ se dostává do druhého kola, veřejnost se může seznámit s postupujícími návrhy
24.05.2016 Erika Uchytilová: Projektová soutěž Na pláni vypsána
23.05.2016 MČ P5: Projektová soutěž Na Pláni – soutěžní podmínky a podklady, oznámení je zde
02.03.2016 Arnika: První participativní plánování na Malvazinkách bylo úspěšné
24.02.2016 Plánujeme Na Pláni – participativní setkání: Pozvánka , Otázky , Ohlédnutí a fotografie
25. 11. 2013 Ondřej Lukáš, Přátelé Malvazinek o.s.: Tisková zpráva „Občanská aktivita se vyplácí už i na Praze 5. Ale je to náročné“
25.11.2013 TV Metropol: Boj o miliony na Praze 5
22.11.2013 Blesk.cz: Praha 5 vypoví smlouvu s firmou Geosan o zástavbě Na Pláni
21.11.2013 Úřad MČ P5: Koalice Prahy 5 navrhla ukončení smluv se společností Geosan, zastupitelé návrh podpořili!
21.11.2013 Finance.cz: Praha 5 vypoví smlouvu s firmou Geosan o zástavbě Na Pláni
21.11.2013 Před rozhodujícím jednáním zastupitelstva demonstrovali občané, viz fotogalerie
20.11.2013 Právo: Pražští radní dali za pravdu Přátelům Malvazinek
19.11.2013 Pražský patriot: Rada hl. m. Prahy vyzvala Prahu 5 k chování řádného hospodáře
19.10.2013 OS Přátelé Malvazinek: Upozornění vedení MČ P5 na důsledky nečinnosti ve věci nájemní smlouvy se společností Geosan
19.09.2013 OS Přátelé Malvazinek: Interpelace radního Mgr. Lukáše Manharta k právnímu rozboru Na Pláni
29.08.2013 Pražský Deník.cz: Betonová lobby: cesta načerno, platné stavební povolení i trestní oznámení
12.08.2013 Pražský.deník.cz: Na Pláni se už staví, Jančíkův kostlivec utekl ze skříně
08.08.2013 Ing. Martin Šváb: Druhá urgence – Podnět k zahájení řízení o odstranění stavby – oplocení
06.08.2013 Metro: Staví načerno, zlobí se lidé
23.07.2013 Český rozhlas (fr. redakce): Une cause qui unit: mobilisation citoyenne pour sauver un parc à Prague 5
18.07.2013 Ekolist.cz: Lidé z Prahy 5 poslali primátorovi dopis kvůli výstavbě Na Pláni
17.07.2013 Přátelé Malvazinek: Otevřený dopis primátorovi a radním HMP
10.07.2013 prazsky.denik.cz: Dvě stovky stromů už padly. Sídliště možná přesto nebude
26.06.2013 JUDr. Tošner: Právní rozbor odpovědnosti za škodu
26.06.2013 Ministerstvo pro místní rozvoj: Zrušení rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy
21.06.2013 Zprávy.rozhlas.cz: V parku Malvazinky zřejmě vyroste sídliště. Praha 5 nesouhlasí, ale bojí se sankcí
20.06.2013 Výňatek ze stenozáznamu 26. zasedání ZMČ Praha 5. Zastupitelé zahráli do outu.
20.06.2013 Občané protestovali před radnicí MČ Praha 5 a také přímo na zasedání zastupitelstva. Viz fotografie.
20.06.2013 Oculus Publicus – Velké oko je vidí: Reportáž ze Zasedání zastupitelstva MČ Praha 5
18.06.2013 Pražskýpatriot.cz: Obživne v Praze 5 developerský kostlivec exstarosty Jančíka?
18.06.2013 Otevřený dopis občanských sdružení zastupitelům Zpráva o dvou velkých shromážděních občanů Prahy 5
18.06.2013 HaloNoviny.cz:
Dodržovat nejen literu, ale i ducha zákona
18.06.2013 Tisková zpráva: O Jančíkova kostlivce se zajímá kancelář Ombudsmana ČR

14.06.2013 Ing. Martin Šváb: Podnět k zahájení řízení o odstranění stavby – oplocení
09.06.2013 ČT Nedej se – Konec pražské zeleně ? Rozhovory ČT s místními obyvateli (Aňou Geislerovou, Luďkem  Sobotou, RNDr. Martinem Lepšíkem), se starostou MČ Praha 5 Ing. Miroslavem Zeleným, s právníky a dalšími odborníky.
08.06.2013 Mgr. Lukáš Budín: Fotoreportáž z pochodu za záchranu parku Na Pláni
06.06.2013 Pražskýpatriot.cz: Přátelé Malvazinek i osobnosti se bouří proti výstavbě. Vedení P5 obviňují z nečinnosti
06.06.2013 Demonstrace Na Pláni se zúčastnilo asi 200 lidí, viz fotogalerie
31.05.2013 Ombudsman zahajuje šetření
16.05.2013 Výňatek ze stenozáznamu 25. zasedání ZMČ Praha 5
15.05.2013 vz24.cz: Strana zelených chce zastavit výstavbu domů Na Pláni
18.04.2013 Výňatek ze stenozáznamu 24. zasedání ZMČ Praha 5
14.04.2013 FTV Prima: Minutová reportáž od 00:25:25
02.04.2013 Metro.cz: Malvazinky obsadí developeři. Místní obyvatelé se bouří
21.03.2013 Právo: Developer prohrává boj o Malvazinky
14.03.2013 Výňatek ze stenozáznamu 23. zasedání ZMČ Praha 5
13.03.2013 Czechfreepress.cz: Na pražském Smíchově hrozí obživnout „Jančíkův kostlivec“ – výstavba čtrnácti objemných domů v místě parku
13.03.2013 ČT.cz Události v regionech: Zeleně v Praze dál ubývá. Ustupuje nové výstavbě – článek a video
12.03.2013 Deník Metro: Malvazinky čeká stavba
11.03.2013 Občanská sdružení Přátelé Malvazinek a Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Radlická: Na pražském Smíchově hrozí obživnout „Jančíkův kostlivec“ – výstavba čtrnácti objemných domů v místě parku
11.03.2013 Metro.cz: V Malvazinkách chce stavět developer. Plácl si na to s Jančíkem
13.02.2013 RNDr. Martin Lepšík a Veronika Motalíková: Žádost o zastavení II. etapy plánované výstavby Na Pláni
10.02.2013 RNDr. Drahomír Bárta: Fotoreportáž stavu lokality Na Pláni
08.02.2013 MHMP: Zamítnutí obnovy řízení stavby „Výstavba bytových domů Na Pláni“
07.02.2013 Výňatek ze stenozáznamu 22. zasedání ZMČ Praha 5
06.02.2013 Nejvyšší správní soud zamítnul kasační stížnost developera
03.09.2012 BD Xaveriova 37: Žádost o obnovu řízení o povolení stavby „Výstavba bytových domů Na Pláni“
02.08.2012 Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, ČSOP žádá zrušení stavebního povolení
31.07.2012 Městský soud zrušil rozhodnutí MHMP
09.07.2012 Bytové družstvo Xaveriova 37: Žaloba  na zrušení rozhodnutí MHMP ze dne 7. 5. 2012
20.05.2011 MČ Praha 5: Odpověď na petici Na Pláni
20.04.2011 Petice občanů: Neoprávněné poškozování objektu ve vlastnictví MČ Praha 5, nesouhlas s výstavbou Na Pláni
08.11.2010 MČ Praha 5: Stavební povolení pro stavbu „Výstavba bytových domů Na Pláni“
září 2010 časopis Pražan Jiří Vejmelka: Domy se zatím nestaví
24.08.2009 MHMP: Rozhodnutí o zamítnutí odvolání občanů proti územnímu rozhodnutí
20.07.2009 Novinky.cz: Obyvatelé Prahy 5 bojují o park Na Pláni, který mají nahradit byty
18.05.2009 Kauza5.cz: Lidé Na Pláni dál bojují za zeleň
18.09.2008 Ing. Jaroš, Ing. Jarošová: Přírodovědný průzkum v lokalitě Na Pláni – závěrečná zpráva
10.12.2007 MHMP: Závěr zjišťovacího řízení EIA
12.07.2007 MHMP: Obdržení oznámení k záměru Bytový soubor Na Pláni a přílohy v Informačním systému EIA
15.02.2007 Praha5.cz: Interpelace zastupitelky Evy Hochheimerové (SZ)
16.02.2006 Škaloud.net: Změna územního plánu

Fotogalerie

Autoři: RNDr. Drahomír Bárta a Mgr. Martina Pokorná