24. 5. 2016

V pondělí 23.5. 2016 byla vypsána  projektová soutěž k lokalitě Na pláni. Zadávací podmínky soutěže vyplývají i z výsledků prvního setkání s místními občany. Tento projekt, iniciovaný a prosazený na radnici Prahy 5 SZ, je pilotním v rámci tzv. participativního plánování, tedy systémového a přímého zapojení obyvatel do územního rozhodování. Členem poroty soutěže je i náš zastupitel, Lukáš Budín. Jedná se o první důležitý krok k vytyčenému cíli se zapojením místních občanů. Podmínky soutěže byly pečlivě připravovány a schváleny Českou komorou architektů. Vypovídající je rovněž vysoce kvalitní složení poroty se zkušenostmi z mnoha soutěží. Samotná soutěž byla připravována s důrazem na co největší transparentnost a podpořit co nejvyšší kvalitu. Těšíme se na mnoho zajímavých podnětů a studií. Plníme své sliby – nadále pro nás platí, participace patří k územnímu rozvoji a samotní občané mají mít přímou a významnou možnost ovlivňovat podobu okolí, ve kterém žijí.

Více k nalezení na: