Kategorie: Dění na radnici

VŽP: Participativní rozpočet, zahrádkářská kolonie Pod Majerovic, významný krajinný prvek Spiritka

18. 2. 2021  |  Zpráva z jednání Výboru pro životní prostředí dne 11. 2. 2021 Participativní rozpočet Ročník 2020 vyhrálo 15 projektů, z toho 5 menších bude realizováno do léta (2x lavička Na Zatlance a na Barrandově, zastínění hřiště, květinové louky, cesta u Tyršovy školy v Jinonicích). V úterý 16. února proběhne setkání s autory všech projektů a více»

VÚR: Obřadní síň, Viladům Na Cihlářce, Spiritka, V Ostružiní – Kvapilova, účelové dělení pozemků, Vojenský areál Jinonice, K Dalejím, Metro Radlická

19. 12. 2020  |  Zpráva z jednání VÚR, 24. 11. 2020 Přítomní členové Výboru pro územní rozvoj: Ing. arch. Zuzana Hamanová předsedkyně VÚR, Bc. L. Herold, Ing. Milan Kryl, Ing. arch. Vacek, Ing. arch. Jobová. Ing. Z. Laciga, Ing. Richter, K. Poláková, RNDr. Radomír Palovský, JUDr. Tomáš Homola, Bc. Martin Slabý, za stavební úřad více»

VÚR: Smíchov City South, Aktualizace ZÚR HMP

13. 12. 2020  |  Zpráva z jednání VÚR, 22. 9. 2020 Přítomní členové Výboru pro územní rozvoj: Ing. arch. Zuzana Hamanová předsedkyně VÚR, Bc. Lukáš Herold, Ing. Richter, Ing. Milan Kryl, Ing. arch. Vacek, Ing. arch. Jobová, Ing. Z. Laciga, K. Poláková, Bc. Slabý, JUDr. Tomáš Homola, RNDr. Palovský, za stavební úřad MČ: Ing. více»

VÚR: Rezidence Hansfalkovský dvůr, BD Nad Klamovkou, Holyně

13. 12. 2020  |  Zpráva z jednání VÚR, 1. 9. 2020 Přítomní členové Výboru pro územní rozvoj: Ing. arch. Zuzana Hamanová – předsedkyně VÚR, Bc. Lukáš Herold, Ing. Milan Kryl, Ing. arch. Vacek, Ing. arch. Jobová, Ing. Z. Laciga, K. Poláková, Bc. Slabý, JUDr. Tomáš Homola, za Radu MČ: Mgr. Doležal, za stavební úřad více»

VŽP: Top Rezidence Pomezí, ochlazování a ozeleňování ulic Prahy 5, hřiště Pod Žvahovem, skládka EkoMotol

21. 6. 2020  |  16. zasedání Výboru životního prostředí, 11. června 2020 Prezentace projektu úpravy veřejného prostranství projektu s názvem „Top Rezidence Pomezí“ od společnosti KKCG Řešení veřejného prostoru kolem projektu Top Rezidence Pomezí představil zástupce developera KKCG. Projekt zahrnuje výstavbu 4 obytných domů, 5 viladomů, 38 rodinných domů a 5 vil. Uprostřed projektu více»

Jednání o budoucnosti areálu SANOPZ

20. 6. 2020  |  17. června proběhlo na radnici Prahy 5 projednávání plánované výstavby na pozemcích bývalého sanatoria Na Cihlářce 1977/6 (SANOPZ). Setkání se zúčastnilo asi třicet občanů a občanek. Zástupkyně investora KKCG Ing. Saganová prezentovala variantu původního objektu sníženou podél severního okraje (směrem do Motolského údolí/Petřína) o „patro“, tj. celkem o 226 m2 více»


Facebook