18. 2. 2021

Zpráva z jednání Výboru pro životní prostředí dne 11. 2. 2021

Participativní rozpočet

Ročník 2020 vyhrálo 15 projektů, z toho 5 menších bude realizováno do léta (2x lavička Na Zatlance a na Barrandově, zastínění hřiště, květinové louky, cesta u Tyršovy školy v Jinonicích).

V úterý 16. února proběhne setkání s autory všech projektů a zástupci radnice.

Připravuje se nový web pro PR, kde budou např. vizualizovány fáze projektů, v roce 2021 bude plnění projektů detailněji sledováno. V roce 2017 bylo 6 projektů – výherců (zbývá realizovat ještě 2), v roce 2018 vyhrálo 7 projektů, v roce 2019 vyhrálo 10 projektů, realizována pouze revitalizace hřiště v Jinonicích, zbytek rozpracován.

V ročníku 2020 vyhrál hlasování projekt singltreku na území přírodního parku Košíře-Motol.

Místostarosta Brož bude projekt konzultovat s MHMP, teprve poté ho bude posuzovat VŽP.

Proti realizaci singltreku vystoupila Dagmar Šormové (sdružení občanských spolků Prahy 5 ZaPět.cz), singltrek je jen pro velmi úzkou skupinu občanů, bude znamenat zátěž pro okolí, neměl by být realizován v prostředí přírodního parku, jinde jsou obdobné projekty zamítány (Řevnice ad.)

Komentář Zelených: Zelení nesouhlasí s realizací projektu na území přírodního parku, které by naprosto zneprůchodnil pro chodce, preferují jeho umístění na blízkém území revitalizované skládky Motol.

 

Zahrádkářská kolonie Pod Majerovic

Nachází se na začátku Prokopského údolí směrem z Jinonic.

Na území kolonie se nacházejí četné černé skládky. Místní šetření tam provedl odbor správy veřejného prostranství a zeleně (vyzval majitele k nápravě) a odboru ochrany životního prostředí (výsledky místního šetření předal na MHMP).

Nový majitel, společnost Prokopské údolí, zahrádkáře informovalo o plánované revitalizaci, která má obsahovat úklid, oplocení, kácení, zavedení vody ad. O povolení kácení na pozemku však nikdo zatím nepožádal.

Dle nového zákona o odpadech by mohla skládky na pozemku nově řešit Praha 5.

Zastupitel J. Cuhra (KDU): Zahrádkáře je třeba jednoznačně podpořit.

Předseda výboru J. Vejmelka: Starostka Zajíčková se sešla s novým majitelem, resp. jeho zástupcem, a ujistila ho, že Praha 5 neschválí jakoukoliv změnu územního plánu, která by na pozemku umožnila výstavbu.

Komentář Zelených: Kauzu podrobně sledujeme už řadu let na stránce Pod Majerovic. Jsme jednoznačně pro  zachování území jako zahrádkářské kolonie.

VKP Spiritka

Majitel pozemku, na němž se nachází významný krajinný prvek (VKP) křídové prameny Spiritka, požádal o změnu územního plánu, na pozemku chce postavit 9 rodinných domů.

Výbor pro územní rozvoj přerušil jednání o změně kvůli vyjasnění stanoviska místního spolku. Proběhlo osobní jednání mezi majitelem, zástupci radnice a spolku. Majitel pozemku měl dodat dokumentaci a nový posudek k VKP. Spolek dodal stanovisko, se stavbou nesouhlasí, na pozemku chtějí biokoridor napojený na Ladronku.

Podle předsedy výboru J. Vejmelky by měl problém řešit místostarosta Brož s MHMP.

Zastupitel J. Cuhra (KDU): Praha 5 si již v minulosti odhlasovala usnesení jasně podporující ochranu VKP Spiritka, není důvod stanovisko měnit. Je na místě začít diskutovat varianty, co s ochranou VKP dál.

Vystoupil Jan Kremer (sdružení občanských spolků Prahy 5 ZaPět.cz), popsal historii VKP, kdy kvůli pouhé procesní chybě platí vyhlášení významného krajinného prvku jen na polovině dotčeného území. Majitel pozemku otevřeně říká, že ho zachování křídových pramenů nezajímá. Výbor by měl podpořit ochranu pramenů.

Přijatá usnesení: věc vzata na vědomí, VŽP bude projednávat kroky k záchraně VKP.

Komentář Zelených: Kauzu podrobně sledujeme už řadu let na stránce Spiritka. Jsme jednoznačně proti zástavbě na daném území. Zastupitelstvo MČ Prahy 5 jednomyslně deklarovalo  v září 2010 přijatým usnesením, že nesouhlasí, aby Významný krajinný prvek Společenstva křídových pramenů Pod Spiritkou (VKP Spiritka) byl uvažován pro stavební účely. Navrhovatelem usnesení byl tehdy zastupitel za Zelené, Ing. Ondřej Velek.

 

Úkoly z minulých zasedání

Skládka Motol: Místostarosta Lubomír Brož kontaktoval radního hl. města Prahy Hlubučka a bude s ním dál o skládce jednat. Dlouhodobý monitoring skládky skončí na jaře. Výsledky monitoringu skládky se budou řešit na dalších zasedáních Rady Prahy 5.

Revitalizace Prokopského jezírka: Místostarosta Brož bude řešit s odborem ochrany přírody MHMP.

 

Pravidelná zpráva Odboru správy veřejného prostranství a zeleně

Pravidelná zpráva Ing. Knížkové, vedoucí Odbor správy veřejného prostranství a zeleně.

Výběrové řízení na rámcovou smlouvu na správu zeleně probíhá.

Na dalším zasedání výboru bude předloženo vyúčtování dotací v programu Místo pro život a ekologické programy.

Probíhá zimní úklid od sněhu, odbor vyřizuje příležitostné stížnosti obyvatel podle toho.

 

Informace o Strategii 2030+

V modulu “Životní prostřední, veřejný prostor a doprava“ se již tvoří návrhová část. Členové výboru jsou zváni do odborných skupin.

 

Zapsala: Hana Heringová