window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

2. 3. 2019

Zpráva z jednání VÚR, 18. 12. 2018

Vážení čtenáři, Strana zelených se sice do zastupitelstva MČ Prahy 5 nedostala, ale nadále se účastní politického života. I za vás docházíme na jednání výborů a komisí, hlavně těch, které řeší územní rozvoj, životní prostředí, apod. Chceme, aby i široká veřejnost byla o dění v naší městské části pravidelně informována, a proto jsme se rozhodli na našem webu zveřejňovat vlastní zprávy z jednání vybraných komisí a výborů, které budou pro občany Prahy 5 snad čitelnější a více zasazené do souvislostí než strohé oficiální zápisy, které jsou k dispozici na webu radnice. Sledujte web Strany zelených a dozvíte se víc!

Projekt Spiritka

Navrhovatel bod jednání stáhl, bude projekt ještě měnit, údajně proto, aby byl jakž takž akceptovatelný.

Projekt Podbělohorská

Podívejte se na mapu, kde to je. Vystoupil majitel opuštěné chaty v bývalé zahrádkářské kolonii v lese pod Ladronkou. On a jeho 2 sousedi chtějí území s funkcí PS (zahrada, sad, vinice) zrychleným postupem změnit na OB (obytné) a postavit tam nízké rodinné domy – údajně jen přízemní, dokonce zčásti zahloubené do země, možná i se zelenou střechou. Nabízejí městu (obci) jako kompenzaci 300-500 m2 svých pozemků. Leckoho by to přesvědčilo. VÚR ale příjemně překvapil. Několik členů konstatovalo, že by to byl průlom do přírodního prostředí, nebezpečný precedens, majitelé dalších pozemků v okolí by pak také přišli s podobnými požadavky. Do územního plánu nejde zafixovat, že domy budou jen přízemní a zapuštěné. Jiný majitel by takovou dohodu pravděpodobně nedodržel. Není vyřešena kanalizace, příjezdy, chodníky, apod.
Paní ing. arch. Hamanová návrh podporovala, chtěla dát majitelům ještě šanci, navrhla rozhodnutí odložit do doby než všichni dodají objemovou studii řešení. To ale ostatní členové VÚR odmítli.
VÚR pak většinou hlasů požadavek na změnu UP odmítl, proti byla jen paní ing. arch. Hamanová.
Zdá se, že ve VÚR se blýská na lepší časy !

Komín Radlická

Podívejte se na mapu, kde to je. Firma Walter, a.s. chce využít 120 m vysoký železobetonový komín na Radlické proti novostavbě Dynamica. Asi od výšky 3. patra do výšky 8. patra na něj chce “zavěsit” 6 prstenců, v nichž budou kanceláře a byty. Pohledově by korespondovaly s kulatou věží novostavby Dynamica. Navrhuje vybudovat lávku, která by vedla od komínu přes Radlickou na Farkáň.
VÚR navrhuje, aby do objektu byl umístěn nějaký veřejný prostor, například restaurace nebo kavárna, a chce, aby okolí komínu zůstalo veřejně přístupné a prostupné.
Za těchto podmínek VÚR návrh akceptoval.
.
Drahomír Bárta