Kategorie: Články k jednotlivým kauzám

Vidoule

10. 1. 2018  |  Kde to je? Podívejte se na mapu. 10. 1. 2018 Rada MČ schválila výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Urbanisticko – krajinářská studie „Vidoule“. V zadání je přislíbeno participační setkání s občany, sběr podnětů od veřejnosti a další projednání hrubopisu s veřejností. Zhotovitelem je společnost studio více»

Radlická radiála

8. 1. 2018  |  Kde to je? Podívejte se na mapu. Základní body připomínek občanů z Jinonic: Zamezení rozlévání dopravy do staré zástavby v případě dopravní zácpy (kongesce) na radiále; Větší rozsah zakrytí radiály (např. u Tyršovy školy a Waldorfské školy, sídliště Botanica); Zlepšení urbanistického řešení, zejména v oblasti metra Nové Butovice a Jinonice a více»

Smíchov City

12. 9. 2017  |  Projekt zástavby území od ulice Ostrovského jižním směrem na Zlíchov až ke smyčce tramvajové trati v Hlubočepích. více»

Barrandov Kaskády

1. 6. 2017  |  Kde to je? Podívejte se na mapu. Podstatu kauzy nejlépe charakterizuje vystoupení předsedy spolku Za lepší Barrandov Ondřeje Blahy před Výborem pro územní rozvoj MČ Praha 5 dne 26. 5. 2016: Vážení členové výboru pro územní rozvoj, níže si vám dovolujeme souhrnně představit čtyři hlavní body týkající se nového projektu více»

Studentský dům alias Polygon Barrandov

1. 6. 2017  |  Kde to je? Podívejte se na mapu. Ursus Real, s. r. o. měl na pozemku ve vlastnictví Hl. m. Prahy s funkcí Veřejná vybavenost postavit „Studentský dům Barrandov“ s ubytovacími jednotkami pro studenty a pedagogy. Společnost vlastnické právo na pozemky převedla na ALFA Property Development, s.r.o., která projekt přejmenovala na Polygon Barrandov. více»

Bytový dům Medak House – Panorama Hlubočepy

1. 6. 2017  |  Kde to je? Podívejte se na mapu. Developer provádí stavbu v rozporu s vydaným územním rozhodnutím, a to v jednom z jeho nejdůležitějším parametru, kterým je počet podlaží stavby, a změnou stavby před jejím dokončením. Významné dokumenty: web projektu s novým jménem Panorama Hlubočepy 12.07.2017 Magistrát hl. m. Prahy: Vyjádření ke stížnosti na více»

Bytový dům Pod Děvínem – Kroupova

31. 5. 2017  |  Kde to je? Podívejte se na mapu. Vlastník (Ing. Jan Lichtneger, Haštalská 757/21, Staré Město, 110 00 Praha 1 ) chce na velmi úzkém pozemku parc. č. 918/6 o velikosti 739 m2 v památkově chráněném území, sousedícím s mateřskou školou, postavit bytový dům a maximálně vytěžit pozemek bez ohledu na okolí více»

Cibulka

30. 5. 2017  |  Kde to je? Podívejte se na mapu. Dočká se jedna z nejzajímavějších pražských usedlostí rekonstrukce? Proslulý empírový zámeček obklopený anglickým parkem s hájovnou, rozhlednou a umělými zříceninami se změnil v ruinu „vylepšenou“ sprejerskými graffiti a zaneřáděnou odpadky od bezdomovců. více»

Park Kavalírka

29. 5. 2017  |  Kde to je? Podívejte se na mapu. Chraňme ubývající pražskou zeleň! Spolek za záchranu parku Kavalírka bojuje za záchranu a revitalizaci zanedbaného parku. Dne 20. 6. 2017 Spolek zaslal zastupitelům MČ Praha 5 výzvu k vykoupení pozemků Městskou částí s tím, že je ochoten se finančně podílet na nákladech výkupu (viz více»

Bytové domy Na Pomezí

28. 5. 2017  |  Kde to je? Podívejte se na mapu. Aktualita z webu Cibulky.info 3. 2. 2017: Zástupci KKCG RE a.s. a JTU Czech, s.r.o. prezentovali svůj návrh projektu „Top rezidence Pomezí“ petičnímu výboru a zástupcům občanských spolků, které se v oblasti Košíř angažují. Návrh byl také vystaven v malé výstavní síni Úřadu více»


Facebook